Proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, componenta „Asistență psihologică”

Acest domeniu de acțiune are drept scop consilierea psihologică a copiilor și tinerilor refugiați ucraineni, dar și a adulților în grija cărora sunt aceștia (la necesitate), din 9 comunități beneficiare ale proiectului. Intervențiile în direcția dată au la bază același algoritm ca și în cazul componentei Activități educaționale. Echipele locale au câte un psiholog, care a fost format în cadrul Programului de asistență psihologică pentru copiii și tinerii refugiați, oferit de Centrul Educațional PRO DIDACTICA. Programul și-a propus drept scop consolidarea competențelor profesionale ale psihologilor în vederea acordării de sprijin refugiaților întru depășirea consecințelor emoționale negative cauzate de evenimentele din țara de origine, (re)dobândirea încrederii de sine, acceptarea unui nou mediu de trai și de activitate. Instruirea, facilitată de formatoarele Elena CREANGĂ și Ina MORARU, care sunt și autoarele suportului de curs, s-a desfășurat online, fiecare sesiune având în vizor unul dintre cele 8 module: Eu „aici și acum”; Conștientizarea emoțiilor; Stresul și trauma psihică; Strategii și mecanismele de coping; Vindecarea rănilor trecutului prin acceptarea propriilor emoții; Regăsirea stimei de sine și dezvoltarea încrederii în sine; Consilierea familiei refugiate ca formă de sprijin socio-educativ; Adaptarea și integrarea psihosocială a familiei refugiate; Reziliența comunitară și familia rezilientă. Pe lângă concepte și strategii de operare specifice domeniului, cursanții au fost înarmați cu un bogat arsenal de instrumente necesare activității de
consiliere: începând cu instrumentele de diagnosticare, evaluare și analiză a datelor și terminând cu cele de consiliere.

Ședințele de consiliere psihologică a copiilor și tinerilor refugiați au loc în grup, dar și în mod individual (la solicitare), și se realizează în Centrele Educaționale Comunitare DigitalHub, care au fost create în cele 9 comunități cu suportul financiar al proiectului. Ședințele vin să sprijine dezvoltarea personală, la general, și cea emoțională, socială, în particular, prin explorarea, înțelegerea și exprimarea propriilor emoții, prin reducerea stresului și a anxietății și inducerea unei stări de calm, prin încurajarea unei comunicări deschise cu ceilalți.
Activitățile de grup – de terapie prin artă și de terapie ocupațională  sunt foarte variate ca obiective de atins, modalități de organizare, materiale și procedee utilizate, fiind alese în funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare al participanților/telor. Desfășurate într-un mediu sigur, empatic și suportiv, ele se axează pe realizarea de desene, colaje din imagini, sarcini de modelare etc., cu aplicarea unor metode și tehnici de lucru individual și în colaborare, precum și de socializare interactive, distractive, relaxante. La ordinea zilei sunt jocurile, conversațiile ghidate, discuțiile, redactarea de scrisori și mesaje etc., toate având menirea să aducă la suprafață sentimentele, trăirile și confruntările interioare ale participanților, să le faciliteze explorarea, conștientizarea și gestionarea acestora, să le dezvolte imaginea de sine, respectul de sine și pentru ceilalți.

Beneficiarii și beneficiarele au posibilitatea să reflecteze asupra propriei identități și asupra identității altora; să învețe să respecte unicitatea fiecăruia; să-și dezvolte percepția de sine; să-și analizeze calitățile de personalitate; să recunoască propria valoare și valoarea altora; să identifice nevoile personale și ale altora; să înțeleagă importanța comunicării pentru dezvoltarea stimei de sine; să exerseze abilități de comunicare şi de cooperare; să verbalizeze experiențele emoționale trăite și, nu în ultimul rând, să învețe să lucreze în echipă, să rezolve probleme împreună cu alți copii, să-și cultive spiritul de grup și să dezvolte unitatea grupului, ca element de integrare socială.

Demersurile de consiliere psihologică sunt un mijloc de favorizare a cunoașterii de sine, a autoacceptării, a dezvoltării resurselor proprii, care îi ajută pe beneficiari să se înțeleagă și să se simtă înțeleși. Și rezultatele sunt pe față.

*Comunitățile beneficiare ale proiectului: or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hâncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strășeni; or. Dondușeni, or. Soroca.


Proiectul Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Proiectul „Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, componenta „Asigurarea accesului la educație”

Unul dintre cele 4 domenii de intervenție ale proiectului și-a propus să organizeze pentru copiii și tinerii din 9 comunități implicate în cadrul proiectului (or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hâncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strășeni; or. Dondușeni), dar și pentru semenii lor din localitatea-gazdă, activități comune de învățare și de petrecere a timpului liber. Acțiunile planificate – formarea pedagogilor și activitatea la clasă – au loc în paralel. Membrii echipelor locale responsabili de direcție participă la un program de formare elaborat în acest sens în cadrul proiectului și oferit de Centrul Educațional PRO DIDACTICA. Scopul instruirii rezidă în consolidarea competențelor pedagogilor pentru implementarea ghidului metodologic EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ ȘI CONVIEȚUIRE PAȘNICĂ. De asemenea, cursul îi familiarizează pe participanți cu principiile, valorile și tehnologia didactică (metode, procedee, tehnici, forme de organizare etc.) de desfășurare a activităților recreaționale/extracurriculare cu genericul HAI SĂ COLORĂM PACEA!, centrate pe promovarea dialogului intercultural și pe eradicarea oricărei forme de discriminare. Sesiunile de training au loc o dată pe săptămână, online, și sunt facilitate de Victoria Stratan, autoarea ghidului. Fiecare modul parcurs este aplicat imediat cu beneficiarii.
Activitățile educaționale, destinate copiilor și tinerilor din Ucraina și din Republica Moldova, sunt desfășurate în cadrul Centrelor Educaționale Comunicare DigitalHub și au la bază principiile incluziunii. Acestea se axează pe demersuri de educație interculturală și de conviețuire pașnică, adică pe învățarea de a trăi împreună cu alții”. Nu întâmplător mascota care le reprezintă este ”curcubeul” – simbolul cerului senin, al păcii, al iubirii și al speranței. În cadrul lor, accentul este pus pe explorarea conceptelor de diversitate”, ”diferențe culturale, ”drepturile minorităților”, ”drepturile refugiaților”, ”non-discriminare” etc., pe conștientizarea importanței unor relații sănătoase dintre exponenții diferitelor culturi, pe cultivarea toleranței, pe formarea unei atitudini de acceptare a celuilalt. Valorile pe care le promovează sunt: atitudine pozitivă față de persoane și grupuri care aparțin altor culturi; respectul față de identitatea culturală proprie și față de identitatea culturală a celorlalți; respectul față de demnitatea și drepturile omului; disponibilitate pentru dialog intercultural și pentru cooperare; rezolvarea pașnică a conflictelor etc.
Conținuturile, structurate în 7 module (Constelația interculturalității: eu, tu, noi, voi, împreună pentru pace; Locurile din sufletul meu; Frumusețea este în inimă (credințe și valori); Comunicăm și relaționăm pașnic; Lecțiile din jurul nostru: primim și dăruim; Călătorie în jurul Pământului; Pe aripile imaginației) și abordate de o manieră interactivă, le oferă beneficiarilor posibilitatea de a se cunoaște mai bine unul pe celălalt și de a-și forma deprinderi de viață întro societate interculturală.
Proiectul SUPORT PENTRU REFUGIAȚII UCRAINENI ÎN REPUBLICA MOLDOVA este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova

Până la sfârșitul anului 2023, cel puțin 1050 de copii și tineri și 1600 de adulți din 9 Centre de Plasament pentru Refugiați (CPR) vor primi sprijin în vederea depășirii traumelor generate de război și facilitării inserției lor într-un nou context social. Acesta va fi acordat prin intermediul proiectului ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” (PCF), Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, al cărui scop principalestediminuarea dificultăților cu care se confruntă refugiații ucraineni prin crearea unor condiții de trai decente și ameliorarea stării lor de bine.

Direcțiile de intervenție ale proiectului, conforme cu Planul regional de răspuns la situația refugiaților din Ucraina, cu nevoile lor de protecție, dar și cu imperativul promovării coeziunii sociale între refugiați și locuitorii comunităților gazdă, inclusiv prin parteneriate cu administrația publică locală și prin activități de educație interculturală comune, presupun: 

  1. Crearea de condiții demne de trai pe durata șederii refugiaților ucraineni în Republica Moldova, prin consolidarea capacităților celor 9 CPR (or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hâncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; or. Soroca; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strașeni; or. Dondușeni): realizarea de reparații minore, echiparea cu aparate electrice și bunuri de uz casnic necesare. De asemenea, persoanelor cazate aici le vor fi înmânate certificate valorice pentru procurarea de îmbrăcăminte, încălțăminte, seturi de igienă personală, medicamente etc.
  2. Asistență psihologică. Ședințele de consiliere, de grup și individuale (la solicitare), vor fi desfășurate de specialiști în domeniu, care își vor perfecționa abilitățile în cadrul unor programe de formare desfășurate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul proiectului.
  3. Asigurarea accesului la educație. Activitățile de învățare și de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri vor avea la bază principiile educației incluzive, fiind realizate în comun cu reprezentanți de aceeași vârstă din comunitățile locale. Cadrele didactice responsabile de proiectarea, organizarea și desfășurarea acestora vor participa la programe de formare speciale oferite de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.
  4. Înființarea a 9 DigitalHub-uri,  pe lângă diverse instituții din localitate (biblioteci, case de cultură, școli, primării etc.). Centrele respective vor fi dotate cu echipamente TIC, rechizite școlare, suporturi didactice, materiale ilustrative etc., facilitând, astfel, accesul copiilor la învățarea online. Grație lor, refugiații de vârstă școlară vor avea posibilitatea să-și continue studiile la distanță în baza curricula din țara de baștină, precum și să participe la activitățile educaționale și recreative din program: de învățare a limbii române, de educație prin artă/meșteșuguri, sportive etc. Pentru buna desfășurare a activității DigitalHub-urilor, facilitatorii vor participa la o serie de instruiri derulate în cadrul proiectului, inclusiv ”Programul de educație interculturală și de conviețuire pașnică”.
  5. Consolidarea APL-urilor și a colaborării acestora cu direcțiile de educație și de asistență socială în vederea planificării și desfășurării de acțiuni de informare a populației refugiate cu privire la serviciile sociale, educaționale și de sănătate disponibile.

Pentru a înlesni integrarea refugiaților ucraineni, efortul echipei de proiect va fi orientat spre susținerea copiilor și părinților acestora în procesul de recuperare academică, de înscriere la grădinițele sau școlile comunitare, de formare a corpului managerial și didactic din instituțiile de educație timpurie și de învățământ general în domeniul educației incluzive.