Atelier de formare a competențelor echipelor mobile

Asigurarea unei eficiente organizări a activității Spațiului Sigur Mobil, perfecționarea pregătirii membrilor echipelor mobile în vederea furnizării unor servicii de calitate au fost obiectivele atelierului de formare realizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în perioada 13-14 și 27-28 iunie 2024. La instruire au participat echipele Spațiilor Sigure Mobile create recent, pe lângă altele 3 existente: Centrul de Raional de Tineret din Ungheni și Centrul de Tineret din Criuleni. Cele patru sesiuni de instruire s-au desfășurat în format offline și online, fiind facilitate de formatoarele Elena Creangă și Natalia Grîu. Pe parcursul a patru zile, cursanții au fost familiarizați cu misiunea, principiile de lucru și grupurile-țintă ale unui Spațiu Sigur Mobil, cu rolurile pe care urmează să le exercite fiecare membru al echipei și cu provocările inerente, dar și cu metodologia de livrare a activităților.

Într-un format de învățare interactivă, au fost parcurse aspecte teoretice și practice legate de buna funcționare a entităților mobile: calitatea livrării sesiunilor de învățare și temele-vector abordate (violența de gen: repere conceptuale, serviciile de prevenire în condiții de criză umanitară, mecanismul de referire la servicii VBG și rolul echipelor mobile în acest proces, sănătatea sexuală și reproductivă etc.), comunicarea eficientă, reziliența și flexibilitatea echipelor mobile, stabilirea de parteneriate, planificarea activităților și cadrul de organizare a sesiunilor, metode și tehnici de lucru, asigurarea caracterului incluziv al activităților, siguranța și starea de bine a beneficiarilor, conflictul și gestionarea acestuia etc.

De asemenea, atelierul a țintit dezvoltarea competențelor de identificare a nevoilor beneficiarilor finali, de motivare a acestora pentru implicare în activitățile propuse de Spațiile Sigure Mobile, de creare a unui mediu de activitate lipsit de orice formă de discriminare.

Proiectul „Inițiativa de sprijinire a refugiaților”, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, este implementat de C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Promovarea specialităților Colegiului Pedagogic ”Ion Creangă” din Bălți la gimnaziile din nordul țării

În 28 iunie curent, expertele-formatoare de la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, V. Goraș-Postică, L. Darii, au desfășurat trei activități educaționale și metodice cu elevii de la gimnaziile din nordul țării: „A. I. Cuza” din Bălți, Pelenia și „Viorel Cantemir” din Sofia, raionul Drochia. Scopul acestor activități a vizat promovarea imaginii Colegiului, cu accent pe specialitățile Învățământ primar, Educație timpurie și Educație muzicală.

La Gimnaziul din Pelenia, elevii și profesorii au participat la o sesiune interactivă de introducere captivantă în cariera pedagogică. Activitatea a inclus o prezentare detaliată a oportunităților oferite de Colegiul Pedagogic din Bălți, urmată de o discuție deschisă asupra importanței și priorităților educației timpurii. În acest context, elevii au avut ocazia să își exprime opiniile și să pună întrebări despre potențialele lor cariere în domeniul educației.

Gimnaziul A. I. Cuza din Bălți a găzduit un atelier de educație muzicală, în cadrul căruia elevii au fost implicați în diverse activități muzicale interactive. Sub îndrumarea facilitatoarei CEPD, elevii au învățat despre importanța muzicii în dezvoltarea armonioasă a copiilor și au avut ocazia să experimenteze cu interpretarea muzicală. Activitatea a fost apreciată pentru creativitatea și energia sa, stimulând interesul elevilor pentru educația muzicală. Elevii au examinat diverse aspecte ale muncii conducătorului muzical, identificând și discutând despre calitățile personale și competențele profesionale necesare acestuia. Au fost determinate avantajele profesiei didactice în prezent în țara noastră, contribuind la promovarea imaginii Colegiului Pedagogic din Bălți și a specialităților și calificărilor pedagogice oferite de acesta.

La Gimnaziul „Viorel Cantemir”, s-a abordat specificul procesului de lucru cu elevii din învățământul primar, valorificându-se tehnici inovatoare de predare, axate pe învățarea activ-participativă. S-a subliniat necesitatea manifestării unor atitudinii empatice și răbdătoare din partea cadrelor didactice în interacțiunea cu elevii, evidențiind-se rolul lor esențial în formarea personalităților tinere, în pofida multor dificultăți cu care se confruntă acesta. Astfel, în opinia elevilor, a fi învățătoare/învățător în  Republica Moldova, aici și acum, înseamnă: a  avea o comunicare deschisă, eficientă cu elevii; a organiza activități interesante în cadrul orelor; a  împărtăși elevilor lecții de viață; a-i asculta, a le respecta opinia; a-i îndruma spre un viitor mai bun; a-și asuma responsabilitate etc. Cu privire la amintirile cele mai memorabile din clasele primare, s-au listat următoarele secvențe: prima sărbătoare împreună; prima lecție de educație fizică; primele emoții legate de cărțile primite; prima discuție cu învățătoarea; primele prietenii; învățarea cititului și scrisului, dar și întâlnirea cu Iulian Filip, consăteanul lor.

În concluzie, considerăm că activitățile desfășurate au avut un impact pozitiv asupra elevilor și a profesorilor, oferindu-le o perspectivă mai clară, optimistă și pozitivă asupra importanței carierei pedagogice. Ne-am propus să  inspirăm/motivăm preadolescenții să reflecteze asupra unei eventuale cariere în educație, contribuind astfel la dezvoltarea unui sistem educațional de calitate în Republica Moldova.

Evenimentele în cauză sunt organizate în cadrul subproiectului  „Eduspace: Educația, Dezvoltarea, Umanizarea Specialiștilor Pedagogi de Azi pentru Comunitatea Eco”, în baza Acordului semnat între Banca Mondială și Ministerul Educației și Cercetării, destinat Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți.

Formarea și consolidarea capacităților membrilor echipelor mobile

Capacitarea personalului Spațiilor Sigure, stabile și mobile, pentru realizarea de activități educaționale și de recreere cu beneficiarii – refugiați ucraineni și membri ai comunităților locale – este una dintre direcțiile de acțiune ale proiectului Inițiativa de sprijinire a refugiaților.

Spațiile Sigure Mobile (SSM) au menirea de a împuternici tinerii refugiați ucraineni din Republica
Moldova, mai ales din zonele rurale îndepărta te, precum și semenii lor din localitățile gazdă, prin informare și formare. Acestea oferă activități de educație pentru drepturile omului, de susținere a participării tinerilor la viața comunității, de prevenire a violenței în bază de gen (VBG) prin promovarea egalității de gen și a normelor sociale echitabile. De asemenea, programul lor include demersuri de educație sexuală comprehensivă (ESC), care își propun să ajute generația în creștere să dobândească cunoștințe și abilități de a lua decizii corecte cu privire la sex și sănătatea sexuală și reproductivă nu doar în adolescență, ci și de-a lungul întregii vieți.

Prin intermediul acestora, beneficiarilor le sunt oferite inclusiv instrumente pentru managementul menstruației și produse de igienă menstruală. Un accent aparte este pus pe desfășurarea unor activități de petrecere a timpului liber și de socializare, sportive, artistice și culturale, prin crearea de contexte prietenoase pentru interacțiune și dialog. Activitățile sunt orientate spre formarea de competențe civice, de comunicare și de relaționare, a unor comportamente necesare pentru sănătatea sexuală și reproductivă, pentru un mod de viață sănătos, pentru integrarea cu succes în viața socială și profesională,
pentru coeziune socială.

Fiecare echipă SSM are în componența sa 4 membri (coordonator, lucrător de tineret, psiholog, șofer) și este responsabilă de câteva raioane/municipii-țintă, în funcție de numărul de refugiați, profilul acestora, instituțiile și serviciile locale disponibile (medicale, de învățământ, de asigurare a ordinii publice, centre de tineret, centre de sănătate prietenoase tinerilor, biblioteci, case de cultură, centre comunitare, centre de plasament).

Organizarea spațiului de lucru respectă principiul centrării pe calitate și al asigurării caracterului incluziv
al activităților, presupunând câteva zone, în funcție de specificul grupului (copii, tineri, adulți): de învățare,
de socializare, de recreere, de suport individual (la necesitate).

Proiectul Inițiativa de sprijinire a refugiaților, ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, este
implementat de C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).