În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general

Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna ianuare curent (activități sincron: 24, 25, 26, 31 ianuarie 2023), cursul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

Grup I (ȘCOLI)

  • Formatori: Maria Șevciuc, Angela Cernolev (instituții școlare)
  • Intervalul de timp: 14.30-17.30.

Grup II (IET)

  • Formatori: Jana Zeamă, Lilia Arteni
  • Intervalul de timp: 10.00-13.00.

Limba de instruire: limba română.

Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2022-2023 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului: 560 lei.

Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrare vă rugăm să accesați link-ul: 

Grup 1 (ȘCOLI) https://forms.gle/XFZeNAtR78voxkKv9

Grup 2 (IET)  https://forms.gle/moA1G6cSHQ9bBfmS7

Numărul locurilor disponibile este limitat; înregistrarea este deschisă până în 20 ianuarie 2023.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.

Programul MANAGEMENTUL ÎN CULTURĂ, la primii săi absolvenți

Activitatea de follow-up de astăzi a încheiat programul de formare continuă MANAGEMENTUL ÎN CULTURĂ, derulat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
Programul, desfășurat, în perioada 29 noiembrie-29 decembrie, în format offline, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, și online, cu sesiuni sincron/asincron, a avut drept beneficiari 19 directori, directori adjuncți, șefi de subdiviziuni – reprezentanți ai teatrelor, muzeelor, bibliotecilor și caselor de cultură din întreaga republică. Acesta și-a fixat drept scop să contribuie la sporirea eficienței și a calității activității de conducere din instituțiile culturale prin dezvoltarea competențelor profesionale ale membrilor echipelor responsabile de domeniu.
Viziune și strategii; Resurse umane; Resurse financiare și materiale; Structuri și proceduri; Marketing și promovare; Proiectele culturale; Planificarea activității instituției și Planul de dezvoltare strategică; Managementul inovațional și digitalizarea etc. sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul instruirii, sub îndrumarea formatoarelor Svetlana ȘIȘCANU și Daniela VACARCIUC.
Pentru activitatea de final, cursanții au avut ca temă de casă să analizeze nevoile instituției în care activează, să formuleze un obiectiv strategic, iar în baza lui – un obiectiv operațional și acțiunile pe care le implică realizarea acestuia.
Lucrările au fost prezentate în plen, fiind evaluate în baza câtorva criterii: relevanța problemei alese pentru instituție, formularea corectă a obiectivului strategic și identificarea corectă a celui operațional; respectarea grilei de operaționalizare activități, termen, responsabili, resurse, indicatori; stabilirea activităților în ordine logică; proiectarea acțiunilor de evaluare.

Coaching pentru profesorii școlari, mentori ai stagiilor de practică cu privire la dezvoltarea și evaluarea competențelor interculturale

Pe 29 decembrie curent, peste 70 de cadre didactice și manageriale din diferite tipuri de instituții educaționale, s-au întrunit online pentru o analiză a rezultatelor privind programele de formare organizate recent în Centrele de Educație Interculturală din universitățile implicate în proiect (Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea „Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul). De asemenea, s-a facilitat un schimb util de experiență privind aspectele aplicative însușite la cursurile anterioare, focusate pe aplicarea unui set de instrumente de monitorizare și evaluare a competenței interculturale la diferite categorii de beneficiari ai actului educațional. În acest sens, autorii de instrumente – Svetlana ARNĂUT, Angela SECRIERU, Daniela VACARCIUC – au răspuns la întrebările participanților și au oferit explicații pe marginea valorificării acestora în practica educațională într-o versiune îmbunătățită după o perioadă de pilotare.

Experții din proiect Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Daniela PREAȘCA au rezumat rezultatele și impactul post-programe de instruire în domeniul EIC și au provocat cadrele didactice la un dialog profesional deschis, pentru eficientizarea EIC la toate treptele de școlaritate și pentru dezvoltarea contextualizată și funcțională a competențelor interculturale.

Activitatea s-a încheiat cu elaborarea unui set de recomandări actualizate privind implementarea dimensiunii EIC în grădinițe și școli, dar și a stagiilor de practică pedagogică, în general. S-a insistat pe optimizarea parteneriatelor dintre OLSDÎ, instituțiile educaționale preuniversitare și universitare pe dimensiunea EIC, pe diseminarea sistematică a  bunelor practici din proiect, pe fortificarea mentoratului de inserție profesională, dar și pe extinderea înțelegerii și aplicării EIC prin includerea educației pentru echitate de gen, pe respectarea drepturilor copiilor, pe asigurarea de șanse egale la educație, indiferent de etnie, limbă vorbită, stare socială, convingeri religioase etc.