Educația sexuală comprehensivă a adolescenților

Proiectul „Inițiativa de sprijinire a refugiaților” a invitat personalul de bază al Spațiilor Sigure statice, lansate de C.E. PRO DIDACTICA, și mobile, lansate de Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM”, la o nouă rundă de formare. Trainingul a avut loc astăzi, 15 februarie, în sala de conferințe a Bernardazzi Grand Hotel.

Facilitat de formatoarele Elena CAISÂN-POPA (șef, Centrul  de Sănătate Prietenos Tinerilor  „Amigos”, Buiucani)  și Veronica CUMPĂNĂ (șef, Centrul  de Sănătate Prietenos Tinerilor „Amigos”, Botanica), activitatea și-a propus drept scop dezvoltarea competențelor necesare realizării educației sexuale cu refugiații de 10-19 ani, dar și cu semenii lor din Republica Moldova.

Educația sexuală are rolul de a ajuta generația în creștere să dobândească informații și abilități de a lua decizii corecte cu privire la sex și sănătatea sexuală nu doar în adolescență, ci și de-a lungul întregii vieți.

Pe parcursul celor 4 sesiuni de instruire, cei 20 de participanți au parcurs de o manieră interactivă, în cheia cadrului Evocare-Realizare a sensului-Reflecție-Extindere, subiecte relevante pentru domeniul respectiv:

  • Adolescența: așteptări și provocări;
  • Adolescența și pubertatea;
  • Dezvoltarea bio-psiho-socială a adolescenţilor;
  • Adolescența – vârsta schimbărilor;
  • Igiena la fete și băieți. Menstruația/Poluțiile;
  • Calendarul sexualităţii umane
  • Elementele aparatului reproducător feminin și masculin;
  • Semnele de risc la adolescenți și referirea la servicii de sănătate.

De asemenea, participanții au luat cunoștință de o clinică mobilă specială – Youth Klinic, dotată cu echipament performant, fiindu-le oferită informație despre modalitatea de funcționare a acesteia și serviciile prestate.

Proiectul „Inițiativa de sprijinire a refugiaților” este implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova.

Portofoliul – metodă eficientă de învățare și evaluare

Trainingul dedicat utilizării portofoliului şi proiectului în formarea competenţelor profesionale ale elevilor a debutat cu modulul ”Portofoliul – metodă eficientă de învăţare şi evaluare”. La activitatea desfășurată în perioada 6-8 februarie au participat 12 cursanţi din Centrele de excelenţă şi şcolile profesionale. Majoritatea au beneficiat anterior şi de alte module oferite în cadrul programului CONSEPT de către formatorii Centrului Educaţional PRO DIDACTICA.

Pentru debutul acestui program de formare a fost ales conceptul operaţional şi curricular de portofoliu, deoarece piese disparate din componenţa lui fac parte din activitatea cotidiană de predare-învăţare-evaluare la şcolile profesionale, iar obiectivul nostru este să ajutăm cursanţii în a-şi contura viziunea asupra unui produs evaluabil ordonat, organizat şi util nu doar elevului de azi, ci şi profesionistului de mâine. Conţinutul trainingului a vizat: Formarea comunităţii dinamice de instruire; Abordarea problemei portofoliului ca metodă şi instrument de evaluare; Tipuri de portofolii; Argumentarea necesității aplicării portofoliului în formarea profesională; Structura portofoliului; Piesele de portofoliu versus instruirea modulară; Portofoliul (de curs sau modul) al profesorului; Strategii de evaluare a portofoliului; Referențialul de evaluare pentru portofoliu/pentru produse din portofoliu; Soluționarea problemelor complexe de evaluare a portofoliului.

În acest modul, s-a elaborat o platformă comună în raport cu care s-ar putea iniţia atât dezbateri şi discuţii constructive, cât şi se poate examina amplitudinea alternativelor acceptabile în raport cu tipologia portofoliilor, procedura de acumulare şi cea de evaluare. În final, cursanţii au apreciat atmosfera şi condiţiile de lucru; noutatea informaţiei; actualizarea metodelor şi tehnicilor; exersarea unor tehnici noi; orientarea spre nevoile cursanţilor, iar impactul cel mai sesizabil va fi certitudinea în activitatea didactică.

Proiectul CONSEPT 5 este implementat de Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” (AED), în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației „Liechtenstein Development Service” (LED).

Clubul „PAIDEIA” 2024 a debutat cu o dezbatere asupra manualului școlar

Rămânând fideli tradiției CE PRO DIDACTICA de a dezbate cu practicienii subiecte actuale din teoria și practica educațională, la prima ședință din acest an, din 2 februarie, am propus subiectul: „Manualul actual de Limba și literatura română, clasa a V-a: provocări în utilizare și schimb de bune practici”. Cei peste 40 de participanți s-au implicat în evaluarea preliminară a diverselor aspecte ce țin de Manualul recomandat de Ministerul Educației și al Cercetării din R. Moldova și publicat la prestigioasa editură „Știința”, expunând opinii valoroase din perspectiva profesorilor, elevilor și părinților. Facilitatoarea V. GORAȘ-POSTICĂ, coordonatoarea echipei de autori, secundată de colega N. IACOB, iar din culise de V. BOLOCAN, au provocat pe bune colegii să împărtășească problemele și experiențele de implementare, chiar dacă Manualul, în unele instituții, este utilizat a cincea lună, iar în altele – de o singură lună. Acest ultim semnal ni s-a părut de-a dreptul alarmant și l-am luat ca breșă serioasă a sistemului managerial central.

Astfel, interesul pentru subiect a fost maxim pentru 99 la sută dintre participanți, iar trăsăturile-cheie, vizualizate prin „nourașul” de la Mentimeter, țin de originalitatea textelor și al design-ului luminos și atractiv al manualului, de abordarea inedită a unor valori estetice și general-umane cheie, de diversitatea sarcinilor ș.a.m..d. Detalii se pot vedea în imaginea anexată.

PPT-ul prezentat de facilitatoare (LINK) a inclus aspecte teoretice și practice relative la importanța manualului școlar, în general și a celui pus în discuție, în special, dar și la perspectivele de digitalizare a acestuia în epoca informației cu care suntem contemporani.

S-a propus și un chestionar care ne-a oferit informații semnificative vizavi de punctele forte ale manualului (mesajul educativ-estetic clar și cuprinzător, originalitatea „lecturii imaginilor” de pe paginile introductive de la Unitatea de învățare, proiectarea funcțională a temelor în cheia ERRE, valoarea și mesajul textelor în care se regăsesc copiii și profesorii, consistența atelierelor de scriere, lectură și comunicare, importanța recapitulărilor, exersărilor variate de la rubrica „Pentru portofoliul tău” etc.). De asemenea, s-au semnalat unele dificultăți în înțelegerea de către profesori, în primul rând, a anumitor texte recomandate, de insuficiența unor exerciții pentru elevii mai dotați, interesați de lectură și pasionați de disciplina noastră, dar și de faptul că mulți părinți, educați în alte contexte, se simt depășiți de complexitatea conținutului propus și nu își pot ajuta copiii ș.a.

Noutățile bune au ținut de faptul că în anul următor Caietul elevului, aflat în curs de elaborare, va încerca să răspundă așteptărilor enumerate de profesori, de aceea si s-au colectat sugestiile lor în acest sens. De asemenea, am apreciat optimismul cadrelor didactice care înțeleg foarte bine că manualul este unul dintre multiplele mijloace de învățământ, utilizate la clasă și că astăzi nu se mai pot plânge de lipsă de literatură sau informație într-un domeniu sau altul. Bunele practici împărtășite i-au încurajat la creativitate în abordare pe colegii din diverse generații, iar răspunsurile la întrebări au clarificat puținele aspecte problematice semnalate. În final, exprimăm mulțumiri participanților, echipei de profesioniști de la Editura „Știința”, ghidați de directorul Gh. PRINI și de redactorul-șef M. CIOBANU, colegelor-autoare, care au conlucrat eficient cu responsabila de ediție L. DOHOTARU și cu pictorul R. ȘVEȚ, corectorilor, numeroșilor recenzenți și evaluatori, dar și autoarelor cu vastă experiență la temă (T. CARTALEANU, O. COSOVAN), care au deschis mai multe paranteze din bucătăria bufetului suedez a manualului școlar.