Concurs de contractare a serviciilor de producere video în domeniul educațional în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza a II-a” (TERMEN EXTINS: 12 octombrie)

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

anunță

CONCURS DE CONTRACTARE A SERVICIILOR DE PRODUCERE VIDEO ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI
INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE, FAZA A II-A”

(TERMEN EXTINS: 16 octombrie)

  • Finanţator: Fundaţia pentru copii Pestalozzi, Elveţia
  • Contractor: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
  • Parteneri de realizare și suport: 6 universități cu profil pedagogic: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chişinău, Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia.
  • Limba: română, cu subtitre în limba engleză; scurte intervenții în limbile rusă, găgăuză, bulgară.
  • Locul activităților: se vor oferi poze și secvențe video cu imagini a universităților și a centrelor de resurse, secvențe video de la activitățile de la practică a studenților în instituțiile de învățământ, activitățile participanților din cadrul Programului de schimb intercultural (Trogen, Elveția).
  • Perioada de realizare a sarcinii: octombrie-noiembrie 2023.

Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale (EIC) în formarea iniţială a cadrelor didactice (Faza a II-a) abordează problemele cu care se confruntă studenții, viitori profesori, din 4 universități (ciclul licență) și 3 universități (ciclul masterat) – de management al claselor multiculturale, cu elevi care provin din diferite regiuni culturale, geografice și lingvistice, dar și de didactică particulară a subiectelor cu tematică multi-/interculturală. În prezent, există atât necesitatea, cât și dorința, deschiderea instituțiilor de învățământ superior de a iniția/dezvolta cursuri universitare la programele de master și licență în domeniul educației interculturale, în vederea abilitării tinerilor pentru aprecierea diversității, a îmbunătăţirii și valorificării avantajelor comunicării interculturale.

Scopul: Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale de EIC a viitoarelor cadre didactice, în vederea sprijinirii dezvoltării competențelor interculturale a copiilor și a tinerilor.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA anunță concurs de selectare a unei companii care prestează servicii de producere de videouri.

În vederea formulării ofertei tehnice și financiare, a se studia Termenii de referință.
A se expedia dosarele la adresele de email: vscurtu@prodidactica.md și
cbujac@prodidactica.md cu specificarea „Concurs produs video EIC”. Telefoane de contact: 069103926, 069233782.
Termen-limită de depunere a dosarului: 12 octombrie 2023.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”: eveniment de bilanț în cadrul programului ”Educație interculturală și conviețuire pașnică pentru copiii refugiați din Ucraina – HAI SĂ COLORĂM PACEA!”

Pe data de 20 septembrie, programul ”Educație interculturală și conviețuire pașnică pentru copiii refugiați din Ucraina HAI SĂ COLORĂM PACEA!” și-a convocat cursanții, 9 la număr, pentru ultima sa sesiune. Destinat cadrelor didactice implicate în proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, programul și-a propus să contribuie la consolidarea competențelor profesionale necesare promovării dialogului intercultural și eradicării oricărei forme de discriminare.

Instruirea a demarat în luna iunie, fiind realizată în format online. Săptămânal, a avut loc o sesiune de training, în baza ghidului metodologic ”Educație interculturală și conviețuire pașnică”, elaborat de Victoria Stratan, formatoarea programului. Fiecare modul învățat a fost aplicat imediat în activitatea cu beneficiarii: copii și tineri refugiați și din localitățile-gazdă. Întâlnirea de final s-a axat pe o analiză reflexivă a acțiunilor întreprinse de cadrele didactice și a provocărilor apărute pe parcursul procesului, a impactului activităților educaționale asupra beneficiarilor, a schimbărilor intervenite în comportamentul și atitudinile lor, a lecțiilor învățate. Pentru a contura un tablou cât mai veridic, s-a recurs la tehnica ”Ciclul reflexiv al lui Gibbs”, al cărei algoritm conține 6 întrebări de ghidare: Ce s-a întâmplat? La ce m-am gândit și ce am
simțit? Ce a fost bun/rău în această experiență? Ce am învățat din această experiență? Ce altceva aș fi putut să fac? Ce aș face altfel?. Răspunsul la ele a relevat următoarele.

Grație participării la program și ghidului metodologic, cadrele didactice au organizat activități educaționale variate, captivante și productive. Deși au avut în față grupuri eterogene de formabili (din punctul de vedere al vârstei, statutului, nevoilor, intereselor, stării emoționale etc.), pregătirea în domeniu, planificarea judicioasă a activităților, instrumentele însușite (în special cele de evaluare) și suporturile oferite în cadrul programului și-au spus cuvântul. Copiii și tinerii au fost implicați în realizarea de numeroase sarcini orientate spre formarea de deprinderi necesare într-o societate interculturală, spre conștientizarea importanței conviețuirii armonioase. Ei au învățat ce înseamnă ”să trăiești împreună cu alții”. Discuțiile, desenele și obiectele realizate, scenetele montate etc. au vizat drepturile omului, în general, și ale copiilor, în particular; principiile toleranței și ale respectului reciproc; diferențele culturale, tradițiile, obiceiurile, sărbătorile proprii etniilor conlocuitoare ale celor două țări  Moldova și Ucraina. În consecință, copiii și tinerii au devenit mai deschiși, mai toleranți, mai cooperanți. Ei au învățat să aprecieze culturile altora, să accepte diferențele de opinii, valori, credințe, demonstrând o atitudine pozitivă față de ceilalți, respect față de identitatea culturală proprie și a celorlalți, față de demnitatea umană, disponibilitate pentru dialog intercultural, spirit civic.

Participând la activitățile educaționale desfășurate de proiect, copiii și tinerii refugiați ucraineni și semenii lor din localitățile-gazdă au interacționat, comunicat, colaborat, dezvoltându-și abilități care să le faciliteze integrarea într-o societate interculturală.

Proiectul ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova” este finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii „Pestalozzi”, Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.

Înscrierea la Programul complex „Formarea continuă a formatorilor”

Stimați colegi,
🧑‍🎓 CE PRODIDACTICA anunță înscrierea la programul complex de formare FORMAREA CONTINUĂ A FORMATORILOR (17 credite / 510 ore), acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, care va începe la 7 noiembrie curent.

💻 Activitățile se vor desfășura în format online, ⏰ în perioada 7 noiembrie – 7 decembrie (activități sincron 7, 8, 9, 14, 15, 16 noiembrie, în intervalul 15:00-17:30), 23 noiembrie – offline, 7 decembrie  – follow-up) (formatori: Gorincioi Valeriu și Tomiță Angela).

Costul programului: 1200 lei

👉 Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați și să completați formularul: https://forms.gle/FGJkRfitJig2skadA
* Termenul limită de înregistrare: 20 octombrie.
Pentru întrebări, ne puteți contacta la nr. de telefon (373 22) 54 25 56, 54 19 94; coordonator de program: Lilia Nahaba.