Formare de formatori în cadrul platformei „Educație”

Manageri și profesori de pe ambele maluri ale Nistrului participanți la trainingul de astăzi, 9 decembrie, organizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, își doresc să devină formatori privind dezvoltarea abilităților sociale ale adulților. Întrucât misiunea acestora este de a facilita dobândirea de cunoștințe și competențe prin proiectarea și dirijarea unui proces de învățare interactiv, care să dinamizeze gândirea și atenția, să încurajeze schimbul de idei și de experiență, îndeplinirea acestei misiuni necesită formare continuă.

În linii generale, aceste aspecte au constituit reperele activității de astăzi, care și-a propus să inițieze participanții în ABC-ul calității de formator în educația adulților.

Un training axat pe analiză, definire, implementare și evaluare, pe învățare experiențială, pe CUM SĂ FACI, adică pe dezvoltarea de competențe. Un training activ, diversificat, în care exercițiul a fost cap de afiș. Un training conceput în cheia unui model de urmat în organizarea de activități pentru adulți, oferit de formatoarele Elena CREANGĂ și Svetlana TURCEAC.

Cadrele didactice din raionul Cahul își actualizează competențele interculturale

În data de 30 noiembrie curent, un grup de 24 de cadre didactice și manageriale de la 6 instituții educaționale din municipiul Cahul, s-au întrunit la Centrul de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală din incinta Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul pentru a participa la trainingul „Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”.

Obiectivele propuse au vizat următoarele: dezvoltarea competenței interculturale; formarea/consolidarea abilităților interculturale în sala de clasă prin aplicarea de metode interactive; învățarea de noi practici educaționale pentru a face față provocărilor contemporane în mediile multiculturale.

Dintre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală, prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului, privind integrarea și promovarea dimensiunii educației interculturale în documentele de politici strategice din Republica Moldova. Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au venit dna Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Formatoarele, doamnele Ludmila Chiciuc, Liliana Grosu, Alina Pintilii, Irina Pușnei, au avut o prestație de excepție, demonstrând vocație pedagogică și competențe sporite în aplicarea interactivă a conținuturilor.

Cadrele didactice din instituțiile educaționale preșcolare și școlare au avut posibilitatea de a valorifica cunoștințele teoretice asimilate în prima sesiune și cu un interes sporit au exersat noi tehnici de monitorizare și evaluare a competenței interculturale.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din R. Moldova, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția (www.eic.prodiactica.md).

S-a încheiat ediția curentă a programului ”FORMARE DE FORMATORI”

În perioada 2-11 noiembrie curentă, 24 de cadre didactice și manageriale au participat la programul FORMARE DE FORMATORI, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Cu sesiuni online și offline, moderat de Valeriu GORINCIOI și Angela TOMIȚĂ, acesta și-a propus drept finalitate dezvoltarea competenței de concepere, planificare, organizare și realizare a activităților de formare și de mentorat în auditoriu și online destinate adulților, respectând principiile psihopedagogice de instruire pentru această vârstă.

Grila de subiecte a programului a inclus: principiile și particularitățile instruirii adulților; tipurile de activități și proiectarea acestora; strategiile didactice, metodele și procedeele potrivite recomandate;  categoriile de cursanți, stilurile de învățare și instrumentele de identificare a nevoilor de formare; evaluarea în formarea adulților; mentoratul și importanta lui; rolurile și atribuțiile specifice ale mentorului etc., iar partea sa aplicativă a fost orientată spre dezvoltarea următoarelor competențe specifice: aplicarea noțiunile inerente conceptualizării unui training desfășurat în auditoriu  sau online;  proiectarea demersului didactic luând în calcul bazele pedagogice și psihologice ale andragogiei; respectarea algoritmului de folosire a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, scriere, discuție, argumentare; respectarea recomandărilor științifice de utilizare a tehnicilor interactive etc.

Pentru activitatea de follow-up de astăzi participanții au pregătit proiectul unei activități de formare pentru adulți, în cheia cadrului Evocare, Realizare a sensului, Reflecție, Extindere. Lucrările au fost prezentate public și evaluate.