Masa rotundă „Promovarea educației interculturale incluzive și echitabile de calitate”

Autoritățile educaționale naționale, regionale și locale au obligația unică de a oferi educație de bază pentru toți, însă nu pot răspunde acestor exigențe dacă nu dezvoltă parteneriate durabile la toate nivelurile. Sunt necesare parteneriate lucrative între toate subsectoarele și formele de educație, parteneriate între guvern și organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, comunități locale, grupuri religioase și familii. Doar colaborarea autentică contribuie la planificarea, implementarea, gestionarea și evaluarea eficientă a programelor educației de bază. Intensificarea cooperării între subiecții educației interculturale pentru a aborda o viziune extinsă și un angajament actualizat al acesteia, sunt în centrul atenției proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza 2”, implementat de CE PRO DIDACTICA cu sprijinul Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția.

Pe 26 decembrie curent, reprezentanții Organelor locale de specialitate din Chișinău, Bălți, Orhei, Comrat și Cahul, împreună cu membrii echipelor instituționale de proiect de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălți au participat la un eveniment inedit de valorificare a competenței interculturale la diferite niveluri de învățământ.

În contextul dat, experții din proiect Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Daniela PREAȘCA au prezentat aspecte politice și metodologice de dezvoltare a competenței interculturale, cu implicarea cadrelor didactice și manageriale universitare. Ulterior, coordonatorii locali Larisa SADOVEI, Valentina MÂSLIȚCHI, Valeriana PETCU și alți colegi universitari au analizat rezultatele obținute în proiect până la etapa dată și au exprimat deschiderea pentru colaborare mai strânsă cu instituțiile preuniversitare în vederea optimizării pregătirii practice a studenților pedagogi.

Recomandările privind îmbunătățirea colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, direcțiile de învățământ și instituțiile preuniversitare în organizarea stagiilor de practică pe dimensiunea educației interculturale au fost elaborate în baza problemelor resimțite de diverși actori educaționali. Fortificarea mentoratului de inserție profesională, încurajarea multiaspectuală a studenților și cadrelor didactice deopotrivă, cooperarea cu părinții, implementarea unor instrumente de monitorizare și evaluare a competenței interculturale, încheierea unor acorduri detaliate de parteneriat dintre universități și instituțiile de practică ar putea fi soluții viabile în domeniul dat.

Mentorii practicii pedagogice instruiți în domeniul educației interculturale

În data de 13 decembrie 2022, în incinta Centrului de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, a fost organizat atelierul „Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”.

Evenimentul s-a realizat în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza a II-a)”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din Republica Moldova, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția.

Obiectivele propuse au vizat: determinarea instrumentelor de evaluare a nivelului competenței interculturale de către diverse categorii de beneficiari: copii de vârstă preșcolară și școlară mică, preadolescenți, adolescenți; formarea/consolidarea abilităților interculturale prin implementarea variilor metode și tehnici; învățarea de noi practici educaționale, preluarea bunelor experiențe privind dezvoltarea competenței interculturale pentru a răspunde provocărilor contemporane în mediile multiculturale.

Dintre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală: note definitorii; dimensiunea aplicativă a interculturalității în activitatea educațională a cadrului didactic; valorificarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale de către cadrele didactice din învățământul general.

Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au venit dna Cristina Bujac, coordonator de proiect, dna Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului privind integrarea și promovarea dimensiunii educației interculturale în documentele de politici strategice din Republica Moldova.

Cadrele didactice și manageriale de la 10 instituții educaționale preșcolare și școlare din municipiul Chișinău cu un interes sporit au identificat perspectivele multiple de abordare a educației interculturale, prezentate de dna Valentina Mîslițchi, au manifestat implicare în elucidarea aspectelor aplicative ale interculturalității în activitatea educațională a cadrului didactic, precizate de coordonatorul local de proiect Larisa Sadovei, au analizat diverse instrumente relevante în evaluarea nivelului competenței interculturale și au exersat noi tehnici de monitorizare a progresului competenței interculturale la diverse categorii de beneficiari ai sistemului educațional.

Participanții la activitate au apreciat nivelul înalt al profesionalismului formatoarelor, Aliona Ohrimenco, Silvia Golubițchi, Alina Mardari, care au avut o prestație de excepție, demonstrând performanță în aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale a copiilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.