A APĂRUT NUMĂRUL 1(59) AL REVISTEI DIDACTICA PRO…

59A apărut numărul 1(59)/2010 al revistei Didactica Pro…care ia în dezbatere diverse aspecte ale educaţiei sociale, educaţie orientată spre valorificarea cerinţelor individualităţii, dar şi ale societăţii. Cu un îndemn către tineri de a-şi trăi viaţa sub semnul unor valori perene vine în debutul revistei D.Batîr, dr.hab, prof.univ., laureat al Premiului de Stat. La aceeaşi rubrică – QUO VADIS –M.Hadîrcă reflectează asupra educaţiei în contextul relaţieiideal educaţional-realitate. Rubrica EX CATHEDRA este prezentă cu cîteva articole: Educaţia interculturală – premisă a integrării cu succes în societatea contemporană(O.Duhlicher, O.Dandara),  Influenţa educaţiei vocaţionale asupra integrării şcolare şi sociale (O.Dandara), Proiectarea didactică şi formarea competenţelor tehnologice la elevi(A.Rusu) şi Abordarea psihopedagogică a personalităţii şcolarului mic în contextul integralizării tehnologice(E.Vinnicenco).

Factorii care determină  sărăcia şi, în special, chipul ei feminin sînt descrişi de G.Precup în cadrul rubricii EDUCAŢIE DE GEN. Materialele incluse la rubrica DOCENDO DISCIMUS  au în atenţie problema influenţei relaţiei profesor-elev asupra dezvoltării creativităţii şcolarului mic (A.Berzan) şi a relaţiilor interpersonale asupra reuşitei şcolare a acestui segment de elevi (M.Mihăescu). Desenul în plastilină şi dezvoltarea creativităţii la elevii deficienţi vizuali este subiectul articolului semnat de A.Plenghei şi inserat la rubricaINCLUSIV EU. Rubricile CUVÎNT, LIMBĂ, COMUNICARE; EXERCITO, ERGO SUM şi DEZVOLTAREA GÎNDIRII CRITICE conţin sugestii de ameliorare a demersului didactic la lecţiile de limbă şi literatură română (N.Cubreacov, V.Repeşciuc, L.Căpăţînă), la lecţiile de istorie (L.Benu, E.Cozma) şi la cele de educaţie economică (L.Ţurcan, L.Ursu, T.Rusuleac, L.Paiu, M.Popa, R.Lungu). Conceptul de pedagogie socială este dezvoltat la rubrica DICŢIONAR de S.Cristea.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *