ACTIVITATE DE FOLLOW-UP ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE FORMARE A FORMATORILOR

La 19 martie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în cadrul programului Formarea formatorilor în educaţia adulţilor, s-a desfăşurat activitatea de follow-up, cea de a cincea zi. Activitatea, la care au participat 12 profesori preuniversitari şi universitari, reprezentanţi ONG interesaţi de instruirea adulţilor, a fost realizată de Viorica GORAŞ-POSTICĂ, formator cu o vastă experienţă în domeniu.

În cadrul activităţii, fiecare cursant a prezentat planul unui training de 1-3 zile şi a realizat o secvenţă din acesta. Programul s-a derulat într-o manieră interactivă, utilizîndu-se diverse forme şi metode de lucru: dezbateri, simulări, aplicaţii etc. Toţi participanţii au avut o prestaţie bună,  în baza căreia au fost certificaţi, ceea ce le permite să se implice în activităţi de formare a adulţilor.
Cursanţii au subliniat importanţa experienţelor de învăţare şi a „obţinerii nu doar a unui certificat, ci şi a unei înălţimi”.
Apreciem schimbul de experienţă în dezvoltarea personală şi profesională a viitorilor formatori şi mizăm pe o colaborare de succes în alte demersuri educaţionale.

Lilia NAHABA,
coordonator de program

260_1 260_2