ACTIVITĂŢI RECENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

Pe parcursul lunilor mai şi iunie, în cadrul proiectului CONSEPT, au fost organizate  ateliere de dezvoltarea a viziuni strategice în 9 şcoli profesionale, care participă la implementarea proiectului. Principalele obiective urmărite de către facilitatori au fost: asigurarea gradului de conştientizare a necesităţii unei atitudini proactive în procesul de schimbare; promovarea procesului de învăţământ bazat pe metode interactive; crearea condiţiilor de reflecţie asupra valorilor şi obiectivelor de dezvoltare personală şi profesională.

Activităţile au fost organizate în conformitate cu planul iniţial şi au fost facilitate de formatorii proiectului – Lia Sclifos, Gheorghe Girnet, Valentina Chicu, Rima Bezede, Victor Sinchetru şi Sergiu Lisenco. În cadrul sesiunilor au fost abordate subiecte importante pentru realizarea obiectivelor propuse, care includeau atît aspecte teoretice, cît şi exerciţii practice:  necesitatea implementării schimbării, schimbarea la nivel de şcoală, valorile şi principiile organizaţiei, managementul participativ etc. şi procesul de schimbare.

În calitate de participanţi au fost managerii, profesorii de discipline genrale şi speciale, maiştri. Marea majoritate a celor implicaţi au manifestat interes pentru subiectele abordate şi s-au implicat, prezentînd viziunea lor personală şi împărtăşind opinii referitoare la viitorul şcolii. De asemenea, cei prezenţi au încercat să identifice locul / rolul şi contribuţia lor personală şi profesională în procesul de dezvoltare a şcolii. Factorii care au contribuit la progresul, calitatea şi eficienţa activităţii au fost deschiderea administraţiei şcolii pentru a face o schimbare calitativă, şi, de asemenea, atitudinea conştientă manifestată de către majoritatea participanţilor.

În aceeaşi perioadă, în cadrul proiectului CONSEPT, au fost organizate vizite de monitorizare în 5 şcoli participante în fazele I şi II ale proiectului:  L.P. nr. 1 Chişinău, Ş.P. nr.1 Cupcini, Ş.P. Floreşti, Ş.P. nr.1 şi nr.2 Cahul. Aceste vizite au fost realizate cu scopul monitorizării a implementării Planului de Dezvoltare a Scolii. Formatorii experţi  au studiat şi analizat documentele instituţionale: PDŞ, planuri anuale, rapoartele anuale de activitate; au avut un discuţii focuss grup cu echipa manageriala, cu elevii şi profesorii; au vizitat sălile de curs şi atelierele. În urma vizitelor s-a constatat ca PDŞ-ul a fost util echipelor manageriale, obiectivele stipulate au fost însă atinse parţial. Echipelor administrative li s-a recomandat să elaboreze un instrument de monitorizare internă a implementării planurilor şi să urmărească legătura / corespondenţa planurilor anuale cu PDŞ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *