ANUNŢ CONCURS PENTRU CADRELE DIDACTICE INTERESATE DE PREDAREA UNEI NOI DISCIPLINE OPŢIONALE CU GENERICUL “RELAŢII ARMONIOASE ÎN FAMILIE”

Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Centrul Educaţional “PRO DIDACTICA” extinde perioada Concursului pentru completarea listei cadrelor didactice care vor implementa o nouă disciplină opţională “Relaţii armonioase în familie”, avizată de Consiliul Naţional pentru Curriculum. Scopul general al disciplinei constă în formarea competenţelor de a dezvolta relaţii armonioase şi durabile de cuplu, prin însuşirea de noi cunoştinţe, evaluarea propriei experienţe şi experimentarea modelelor noi de relaţionare, în situaţii simulate.

anunt     Conţinutul educaţional „Relaţii armonioase în familie” reprezintă o ofertă curriculară centrală de disciplină opţională pentru liceu, proiectată pentru durata unui an şcolar. Disciplina poate fi predată în oricare dintre clasele de liceu, avîndu-se în vedere ajustarea demersului didactic la particularităţile de vîrstă ale elevilor.
La curs se vor putea înscrie toţi elevii interesaţi din ciclul liceal care studiază în şcolile selectate, dar nu mai mult de 30 de persoane în fiecare instituţie de învăţămînt. Pilotarea acestuia va dura şase luni, procesul fiind însoţit de sesiuni de monitorizare.
Cadrele didactice selectate vor beneficia de un curs de formare acoperit plenar din sursele proiectului, în perioada 8-12 august curent, în cadrul căruia le vor fi puse la dispoziţie toate instrumentele necesare pentru desfăşurarea celor 34 de ore ale cursului (curriculumul, suportul metodic, ghidul profesorului, caietul elevului). La finalul implementării cursului, urmează să se desfăşoare un Atelier de lucru, în cadrul căruia profesorii care au implementat cursul vor face un schimb de bune practici şi vor împărtăşi şi lecţiile învăţate în timpul instruirii.

De menţionat că, toate cheltuielile financiare, inclusiv cazarea şi cheltuielile de transport, vor fi suportate de către CI La Strada.
Persoanele interesate pot expedia dosarul de concurs (cu menţiunea Concurs RAF) la adresa lnahaba@prodidactica.md.  Acesta va include:

  • CV-ul;
  • Scrisoarea de intenţie;
  • Confirmare din partea instituţiei (cu semnătura directorului şi ştampila instituţiei)

Data limită de expediere a dosarelor de concurs este 20  iunie 2016.

AO Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Persoana de contact: Lilia Nahaba
Tel./fax: (022) 542977,  (022) 542556

AO Centrul Internaţional “La Strada
Persoana de contact: Liliana Istrate-Burciu
0 8008 8008,  (+373) 22 24 06 24,
(+373) 60455662