ANUNŢĂM CREAREA COALIŢIEI PENTRU RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE ÎN MOLDOVA

258_1_copLa data de 3 martie 2016, în incinta sediului Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc şedinţa de constituire a Coaliţiei pentru Resurse Educaţionale Deschise în Moldova. În cadrul acestui atelier, dna Rima BEZEDE, preşedintele Centrului a salutat audienţa şi a prezentat contextul internaţional al proiectului, iar moderatorii  Viorica GORAŞ-POSTICĂ şi Valeriu GORINCIOI au expus activităţile proiectului Educaţia deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a iniţiat coaliţia  Resurse Educaţionale Deschise – Moldova, care include mai multe instituţii educaţionale interesate. Pentru oficializarea acesteia, s-a semnat un Memorandum de Înţelegere, în care se stipulează că, părţile semnatare împărtăşesc aceleaşi convingeri privind necesitatea susţinerii procesului de formare a unei societăţi deschise în Republica Moldova;  recunosc rolul important pe care îl au materialele educaţionale pentru creşterea calităţii, relevanţei şi accesului la educaţie, având în vedere Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale ,,Moldova digitală 2020”, Stategia naţională Educaţia 2020 şi iniţiativa europeană privind „deschiderea” educaţiei şi dezvoltarea competenţelor prin utilizarea noilor tehnologii, în contextul elaborării concepţiei manualelor digitale şi al creşterii gradului de utilizare al tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. Prezentul parteneriat are în vedere colaborarea părţilor în scopul de a sprijini accesul deschis la resurse educaţionale şi atribuirea de licenţe deschise la materialele astfel create.  Membrii colaliţiei vor coopera în vederea desfăşurării unor activităţi de informare şi promovare a producerii şi utilizării de materiale educaţionale, sub o licenţă deschisă, ce permite folosirea, distribuirea şi adaptarea şi îşi desfăşoară activităţile în spiritul politicilor publice privind accesul deschis. Punerea în aplicare a Memorandumului se realizează prin orice modalitate convenită de părţi, inclusiv prin desfăşurarea de proiecte, evenimente, programe comune. Resursele educaţionale deschise cuprind materiale pentru predare şi alte materiale cu scop educaţional, distribuite sub o licenţă care permite utilizarea, împărţirea şi adaptarea lor.
Memorandumul de Înţelegere a fost semnat de următoarele instituţii: Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;  Institutul de Politici Publice; Programul Educaţional PAS cu PAS; AO IREX Novateca;  Institutul de Instruire in dezvoltare „MilleniuM”; LED Moldova;  AGIRo Moldova; Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie; DepartamentulŞtiinţe ale Educaţiei de la Universitatea de Stat din Moldova; Facultatea de Pedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat„Ion Creangă”; AO Centrul Internaţional de Studii şi Oportunităţi Educaţionale (ISCEO);  Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţii şi Instruire din Republica Moldova; Agenţia de inovare şi transfer tehnologic (AITT) şi  AO Centru de Resurse pentru Educaţie din Drochia.

Membrii atelierului au dezbătut şi un document de pionierat în contextul nostru – Policy Brief în domeniul Resurselor educaţionale deschise în Moldova, care propune o analiză esenţializată a politicilor şi practicilor autohtone la acest capitol.
În viitorul imediat echipa de proiect va anunţa un conscurs pentru cadrele didactice de elaborare a resurselor educaţionale deschise, care se vor plasa pentru acces nelimitat pe un site specializat, creat în cadrul aceluiaşi proiect.

 

258_2258_3