Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs de angajare în funcţia de experţi în dezvoltare instituţională şi/sau în implementarea programelor de formare

Proiectul Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa în învăţămîntul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, are drept scop să contribuie la sporirea calităţii şi relevanţei învăţămîntului profesional tehnic din domeniul TIC pentru economia ţării.  Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea instituţiilor din învăţămîntul profesional tehnic din domeniul TIC, aşa încît oferta educaţională să asigure necesităţile pieţii muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Proiectul se implementează cu sprijinul Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei / ADA şi Guvernului României.
Perioada de implementare: decembrie 2015 – noiembrie 2018.

Urmare concursului, vor fi selectaţi experţi, care se vor implica în activităţile componentei 1 – Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI), care activează atît în calitate de instituţie-resursă pentru cadrele didactice, cît şi de furnizor de pregătire profesională atractivă pentru studenţi, oferită în cooperare cu sectorul TIC.Una din activităţile de bază presupune oferirea asistenţei colectivului CEITI în instituirea Departamentului de Formare Continuă în cadrul instituţiei, care să devină funcţional pînă la sfîrşitul anului curent. Misiunea Departamentului va fi elaborarea şi realizarea programelor de formare continuă pentru cadre didactice şi manageriale din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar şi postsecundar, arondate Centrului de Excelenţă. Perioada indicativă de activitate a experţilor va fi mai 2016 – mai 2018. Responsabilităţile vor fi repartizate între experţii selectaţi în funcţie de pregătire/experienţă şi disponibilitate.

Responsabilităţi:

 • Elaborarea, redactarea şi prezentarea conceptului şi regulamentului de funcţionareale Departamentului de formare continuă din cadrul Centrului de Excelenţă;
 • Organizarea şi facilitarea a 5 ateliere de lucru cu reprezentanţii CEITI;
 • Pregătirea şi realizarea programelor de formare pentru cadre manageriale (inclusiv din instituţiile de învăţămînt arondate CEITI) la următoarele subiecte: Management educaţional, Management strategic, Management participativ, Management de proiecte, Fundraising etc.;
 • Pregătirea şi realizarea a două programe de formare ocupaţională în domeniul TIC;
 • Pregătirea şi realizarea a două programe de formare axate pe aspecte psihopedagogice ale procesului de pregătire profesională;
 • Formarea formatorilor care vor activa în cadrul Departamentului de formare continuă al Centrului de Excelenţă;
 • Alte obligaţiuni şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în pedagogie, economie sau în alte domenii care au tangenţe cu domeniul dat;
 • Minimum 2 ani experienţă în domeniul conceperii şi realizării programelor de formare a cadrelor didactice şi a cadrelor manageriale;
 • Minimum 1 ani experienţa în calitate de expert în dezvoltare instituţională în învăţămînt;
 • Abilităţi avansate de analiză, planificare strategică şi sinteză ;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Cunoaşterea bună, la nivel de comunicare şi scriere, a limbilor română şi rusă.

Alte cerinţe:

 • Abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Grad înalt de responsabilitate;
 • Tact şi diplomaţie în interacţiunea cu  instituţiile beneficiare ale proiectului;
 • Rezistenţa la situaţiile de stres, flexibilitate şi creativitate în desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei.

PENTRU A APLICA: transmiteţi prin e-mail (cu specificarea Concurs Experţi în dezvoltarea de programe de formare şi/sau în dezvoltare instituţională) o scrisoare de motivare, o copie a CV-lui, numele şi informaţia de contact a unei persoane de referinţă.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
odraguta@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md  

Data limită –  22 aprilie 2016.

Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu.