CITIND, ÎNVĂŢ SĂ FIU

 

Citind, Învăţ să fiu – acest „ghid al ghidului” – este adresat în special diriginţilor, psihologilor şcolari şi cadrelor didactice implicate în activităţi educaţionale cu copii în dificultate, dificultate rezultată din dezintegrarea familiilor lor.

Lucrarea este elaborată în spiritul învăţării active şi interactive, oferă posibilităţi largi pentru dezvoltarea inteligenţei şi a caracterului, stimulează spiritul creativ al elevilor, beneficiari ai proiectelor educaţionale. Intenţia autorilor este de a forma la elevi deschidere către alte culturi şi de a-i educa în spiritul toleranţei şi acceptării alterităţii culturale şi lingvistice.
Ghidul oferă un potenţial formativ şi educativ valoros, precum și multiple oportunităţi de dezvoltare cognitivă, psihosocială şi psihomorală importante pentru copiii cu probleme de viaţă.
Auxiliarul dezvoltă capacitatea de analiză, comparaţie şi sinteză a elevului; îl învaţă să se cunoască, să comunice, să trăiască în comunitate, să ia decizii corecte, să-şi cunoască drepturile şi obligaţiunile sale, să fie tolerant, înţelept, creativ etc.
Pedagogilor  şi psihologilor  ghidul le lasă spaţiu pentru imaginaţie, creativitate şi reflecţie; informaţia oferită de autori lesne se poate completa şi reconfigura în funcţie de situaţie şi activitate , asigurîndu-le acestora calitate şi actualitate.

Grupul de autori: Violeta DUMITRAȘCU, Elena CARTALEANU, Tatiana CARTALEANU, Viorica BOLOCAN, Tatiana ZAICOVSCHI.