COMPETENŢA ACŢIONAL-STRATEGICĂ?! – o carte nouă la PRO DIDACTICA

Coperta_CAS2Lucrarea de faţă continuă seria AICI ŞI ACUM din cadrul colecţiei Biblioteca PRO DIDACTICA a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, înscriindu-se în politica de asigurare didactică a profesorilor şi a elevilor pentru formarea cu succes a competenţelor promovate de Curriculumul Naţional modernizat.

Pe parcursul a cincisprezece ani, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a publicat peste o sută de titluri de carte didactică, actuală şi necesară pentru implementarea schimbărilor în învăţămînt, aşa încît fiecare profesor să aibă acces la surse pedagogice de referinţă, dar şi la ghiduri operaţionale, funcţionale în sala de clasă, precum şi în viaţa socială.

Fiind una dintre cele zece competenţe-cheie, una de inspiraţie autohtonă, competenţa acţional-strategică trece ca un fir roşu prin curriculumul scris şi, sperăm, prin curriculumul predat şi învăţat de la toate disciplinele şcolare. Aceasta serveşte drept resursă didactică pentru fiecare elev, ajutîndu-l ca învăţarea să devină semnificativă, cu finalităţi pragmatice clare şi cu perspective de integrare socială.

Ne dorim în mod evident ca elevii noştri să ajungă cetăţeni activi şi de nădejde ai societăţii de mîine, să fie oameni de acţiune civilizată şi responsabilă, pentru binele personal şi comunitar. Din punct de vedere conceptual, competenţa acţional-strategică ţine de procesul de planificare şi de implementare corespunzătoare a planurilor, pentru a vedea rezultatele finale, precum şi pentru a propune soluţii la situaţiile problematice din orice domeniu. Este competenţa de a acţiona independent şi creativ în diferite situaţii de viaţă, de a lua decizii pe cont propriu, eventual prin asumarea de riscuri. Gîndirea strategică este, în acest context, un imperativ, dar şi o şansă pentru dezvoltarea personală şi profesională a fiecăruia. Conform studiilor şi practicilor avansate, competenţa abordată implică creativitate, interacţiuni non-lineare, sinteză, exploatarea resurselor personale; utilizarea intuiţiei, a întrebărilor de tipul “Cum ar fi, dacă…?”, pentru a concentra o energie nouă şi o perspectivă integrată dintr-o varietate de informaţii şi influenţe. Gîndirea strategică formează viziunea mentală şi emoţională a locului în care vrem să ajungem, a rolului pe care vrem să-l exercităm etc.

Coordonator: dr. conf. univ. Viorica Goraş-Postică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *