COMUNICAT DE PRESĂ

Elevii din mediul rural au beneficiat în 2011-2012 de activităţi extraşcolare inedite

”Mama lui Ilie a decedat cu 3 ani în urmă. O vreme, băiatul a  locuit cu bunica care era foarte bătrînă şi care cu 2 ani în urmă  a decedat. Tatăl nu i-a arătat niciodată dragoste, cu atît mai mult că este căutat de poliţie. Acest copil era asemeni unui pui sălbatic, nu frecventa lecţiile, începuse chiar să fure de pe la vecini. S-a lipit mai mult de o familie – la fel vulnerabilă – în care bunica are grijă de două nepoţele, pe lîngă cei doi fii ai săi, căpătînd astfel măcar un adăpost. 

De nenumărate ori au încercat să obţină tutela, dar în zadar. Ilie cu noua sa „soră”, elevă în clasa a IV-a, au început să vină la ludotecă. Iniţial erau timizi, speriaţi, nu participau la  jocurile colective. Facilitatorii îi tot chemau să se joace, să deseneze, să coloreze. Treptat, Ilie şi Nicoleta se implicau mai mult în viaţa ludotecii, erau susţinuţi de voluntari şi profesori. Într-o zi, venind la ludotecă, am observat că Ilie e foarte vesel şi le dă indicaţii unor copii. M-a uimit acest fapt, iar  facilitatorul mi-a spus că l-a numit în acea zi responsabil pentru ludotecă. Să fi văzut cu cît entuziasm le împărţea celorlalţi copii jucării, acuarele, hîrtie! Atunci am înţeles că unui copil nu-i trebuie mult pentru a fi fericit: puţină dragoste şi încredere în puterile lui. Fiind singur pe această lume, Ilie vine zilnic la ludotecă, nu se jenează că nu are hăiniţe ca toţi, el vine cu bunătatea sufletului său. Poate că nu e numai succesul nostru, dar şi al familiei care l-a primit şi l-a încălzit, care au dat dovadă de omenie, în pofida faptului că nu au destule resurse să-şi crească chiar copiii proprii…„

Acesta este doar unul dintre sutele de cazuri soluţionate graţie proiectului „Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor de persistare în şcoală a copiilor din familiile social-vulnerabile”. Scopul proiectului a constat în sprijinirea instituţiilor educaţionale din mediul rural prin crearea unor condiţii de persistare în şcoală a copiilor din familii social-vulnerabile şi menţinerea motivaţiei acestora pentru învăţare şi dezvoltare, avînd în vedere faptul că familiile din care fac  parte sînt profund afectate de criză. Valoarea totală a proiectului a fost de 959 000 dolari SUA, sumă acordată de către Fondul de Urgenţă/Fundaţiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova.

În anii 2011-2012, 50 de şcoli din mediul rural, care au un număr mare de copii din familii social-vulnerabile au beneficiat de granturi pentru ameliorarea situaţiei materiale a copiilor în vederea  menţinerii acestora în şcoală – donaţie de îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare, pe de o parte, iar pe de alta – granturi în valoare de 5000$ în anul 2011 şi 5500$ în 2012 pentru fiecare şcoală, în vederea sprijinirii activităţilor extraşcolare, reieşind din interesele şi necesităţile personale ale copiilor pentru integrarea socială de succes. Cadrele didactice antrenate în facilitarea activităţilor extracurriculare au participat la programe de dezvoltare profesională.

Astfel, 2200 de copii au primit încălţăminte, îmbrăcăminte şi rechizite şcolare, iar în şcoli au fost iniţiate şi sînt sprijinite în continuare peste 150 de activităţi extracurriculare (activităţi de educaţie tehnologică, activităţi sportive, teatru social şi de păpuşi, ansambluri muzicale şi de dans, ateliere de lectură şi comunicare etc.), în care sînt implicaţi peste 2500 de copii. De asemenea, 300 de cadre didactice, asistenţi sociali şi reprezentanţi ai APL au participat la programe de formare cu tematici importante: elaborarea proiectelor educaţionale, parteneriatul comunitar, managementul proiectului, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în scopul organizării eficiente a activităţilor extraşcolare centrate pe copil etc.

În acest context, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă desfăşurarea Conferinţei de bilanţ a proiectului „Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor de persistare în şcoală a copiilor din familiile social-vulnerabile” (29 noiembrie 2012, în localul Institutului Muncii, str. Zimbrului, 10, cu începere de la ora 10.00.).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este o organizaţie neguvernamentală, fondată în 1998, care are drept scop promovarea principiilor unei societăţi deschise, prin sprijinirea persoanelor şi organizaţiilor interesate de învăţare şi dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală şi profesională şi pentru o mai bună integrare în societate.

Director de proiect: Rima BEZEDE
Telefon de contact: 0 22 54 25 56; str. Armenească 13, Chişinău

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George SOROS în scopul promovării valorilor societăţii deschise. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, egalitate şi participare civică şi sănătate publică. Persoana de contact: Silvia URSU, Manager de Comunicare, e-mail: sursu@soros.md. Telefon de contact: 0 22 27 00 31.

 Fondul de Urgenţă este un program internaţional creat de George SOROS pentru atenuarea efectelor negative ale crizei economice mondiale în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Asia Centrală. Fondul de Urgenţă se adresează în special grupurilor vulnerabile afectate de criză. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.soros.md