Concurs de selectare a 6 ONG-uri locale, inclusiv asociaţii de părinţi

În cadrul Programului de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice al Ambasadei SUA în  Moldova, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA lansează proiectul Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare, care se va desfăşura în perioada 1 octombrie 2012- 31 iulie 2013.

Scopul proiectului: A contribui la consolidarea ONG-urilor locale (asociaţiilor de părinţi) prin iniţierea de parteneriate comunitare în mediul rural.

Obiectivele proiectului:

 • Sensibilizarea actorilor comunitari cu privire la necesitatea dezvoltării parteneriatelor locale;
 • Consolidarea capacităţii echipelor din 6 ONG-uri locale (asociaţii de părinţi) prin iniţierea şi menţinerea parteneriatelor;
 • Soluţionarea unor probleme comunitare în 6 localităţi, prin implicarea partenerilor identificaţi în cadrul unor proiecte de intervenţie educaţională.

Activităţi-cheie din proiect:

 • Atelierul de iniţiere a proiectului şi de selectare a echipelor participante;
 • Conferinţa de lansare a proiectului şi prima reuniune a echipei de proiect;
 • Seminar-training Scrierea proiectelor locale şi dezvoltarea de parteneriate;
 • Activitate de evaluare şi certificare;
 • Consultaţii individuale;
 • Oferirea de granturi şi implementarea proiectelor locale;
 • Vizite de monitorizare şi schimb de experienţă;
 • Promovarea experienţelor de succes;
 • Conferinţa de încheiere a proiectului;
 • Activităţi de raportare şi evaluare.

CEPDÎn acest context, anunţăm CONCURS pentru selectarea a 6 ONG-uri rurale (asociaţii de părinţi), care vor beneficia de instruire în domeniul scrierii şi implementării de proiecte educaţionale de intervenţie, de schimb de experienţă şi de cîte un grant în valoare de 1 000 dolari SUA, necesar pentru realizarea unui proiect, în vederea rezolvării unor probleme concrete cu care se confruntă asociaţia de părinţi sau şcoala în care aceasta activează. Vom oferi prioritate problemelor ce ţin de sprijinirea copiilor din familii social-vulnerabile. Printre beneficiari ai proiectului pot fi copii, părinţi, şcoala sau comunitatea în ansamblu.

Criterii de eligibilitate pentru ONG-ul/asociaţia de părinţi:

 • să fie înregistrată oficial şi să aibă termen de activitate de cel puţin 3 ani;
 • să aibă recomandare/aprobare de la primărie pentru implicare în proiect.

Pentru participare la CONCURS, Vă rugăm să prezentaţi, pînă la 15 octombrie curent, următoarele documente:

 1. Scrisoare de motivare, în care să argumentaţi (pe o pagină) intenţia dvs. de participare în proiect, pornind de la problemele identificate şi soluţiile ce le propuneţi, semnată de preşedintele ONG-ului şi de directorul şcolii;
 2. Copia actului de înregistrare a asociaţiei;
 3. Acordul de parteneriat, care confirmă disponibilitatea de implicare în proiect a, cel puţin, 3 actori comunitari, în care să se specifice eventuale contribuţii în proiect, inclusiv financiare;
 4. Lista unei echipe de, cel puţin, 4 persoane, disponibile de implicare în proiect (un manager şcolar, un profesor, un membru al asociaţiei de părinţi şi un partener comunitar (membru al Consiliului local, agent economic etc.), cu specificarea funcţiei şi a vechimii de muncă.

Dosarul pentru participare la CONCURS se va expedia în formă electronică pe adresele de mai jos.

Coordonator de proiect: Viorica GORAŞ-POSTICĂ, vpostica@prodidactica.md

Asistent de proiect: Vera BUBULICI, vbubulici@prodidactica.md