CONCURS DE SELECTARE A EXPERŢILOR DIN DOMENIUL EDUCAŢIONAL ÎN VEDEREA MODERĂRII DISCUŢIILOR PUBLICE LOCALE

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă Concursul pentru selectarea experţilor în domeniul educaţional, în vederea implicării în proiectul Pentru  reforme calitative în educaţie. Scopul proiectului constă în sprijinirea  dezvoltării şi consolidării politicilor/reformelor educaţionale în Republica Moldova prin lansarea discuţiilor publice la nivel local şi articularea poziţiei actorilor comunitari  faţă de acest proces.

Conform proiectului, va fi selectat un grup de moderatori/experţi, care va elabora conceptul dezbaterilor şi va modera discuţiile publice locale la care vor participa actori comunitari şi educaţionali: părinţi,  reprezentanţi APL, parteneri sociali, profesori  etc. De asemenea, experţii selectaţi vor reflecta rezultatele dezbaterilor şi al expertizei efectuate în presă, inclusiv în ziarul Făclia şi în revista Didactica PRO.

Criterii de eligibilitate:

  • cunoaşterea aprofundată a reformelor/documentelor de politici educaţionale;
  • studii superioare în domeniul ştiinţelor educaţiei sau alte domenii relevante;
  • participare/implicare în alte programe în calitate de moderator;
  • experienţă de lucru cu  adulţii;
  • competenţe de comunicare orală şi scrisă în limbile română şi rusă;
  • abilităţi de cercetare şi conceptualizare;
  • abilităţi de analiză şi sinteză.

Termenul de implementare a proiectului: iulie 2014  – februarie 2015

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronică (format DOC sau PDF) CV-ul şi scrisoarea de motivaţie (în limitele unei pagini) pe adresa:lnahaba@prodidactica.md

În scrisoarea de motivare se vor selecta şi argumenta în ordinea priorităţilor 2-3 tematici, la care aţi putea să vă implicaţi în calitate de expert.

Propunerile vor fi prezentate pînă pe data de 18 august 2014, ora 10.00.

Doar candidaţii selectaţi  vor fi invitaţi la interviu.

Pentru detalii ne puteţi contacta la:

Tel. 022 54-25-56; 022 54-19-94
Fax: 022 54-41-99