CONCURS DE SELECTARE A INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÎNT SECUNDAR PROFESIONALŞI MEDIU DE SPECIALITATE (COLEGII ŞI ŞCOLI PROFESIONALE)

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC / ATIC, implementează proiectul „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC (Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) din Republica Moldova”, sprijinit financiar de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare.

Prin acest proiect, vom contribui la armonizarea educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei muncii, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.

În acest context, anunţăm CONCURS pentru selectarea a 5 instituţii pilot (colegii şi şcoli profesionale) pentru implicare în proiect și oferirea sprijinului pentru creșterea calităţii cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale tinerilor specialişti din domeniul TIC.

Instituţiile selectate vor beneficia de:

 • Sprijin în vederea modernizării curriculumului la specializările TIC;
 • Laboratoare modernizate şi dotate cu echipamente tehnice performante;
 • Programe avansate de îmbunătăţire a competențelor profesionale ale cadrelor didactice și abilităţilor practice ale elevilor/studenţilor din instituţie;
 • Implicare în parteneriate durabile cu sectorul privat în vederea realizării instruirii practice a studenților.

Criterii  de eligibilitate:

 • Profil de specializare TIC în cadrul instituției;
 • Numărul de elevi/studenți la specializările TIC;
 • Dorință de a forma specialiști în conformitate cu necesitățile pieții;
 • Deschidere și capacitate de a introduce modificări în curriculum;
 • Existența spațiilor/sălilor pentru predarea practică a disciplinelor în domeniul TIC;
 • Parteneriate în sectorul privat din domeniu;
 • Colaborarea cu alte instituții secundare sau superioare de învățămînt va fi considerat un avantaj.

Pentru participare la CONCURS, Vă rugăm să prezentaţi, pînă la 16 ianuarie curent, următoarele:

 1. Scrisoare de motivare, în care să argumentaţi (pe o pagină) intenţia dvs. de participare în proiect, pornind de la necesitățile actuale ale instituției, semnată de directorul şcolii;
 2. Formularul completat.

Dosarul pentru participare la CONCURS se va expedia în formă electronică pe adresele indicate mai jos.

 

Rima Bezede, Preşedinte, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Date de contact: e-mail rbezede@prodidactica.md, tel. 0 22 54 19 94, 069335588

Ana Chiriţă, Director executiv,
Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC
Date de contact: e-mail executive@ict.md, tel. 0 22 88 70 00, 079002866