CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU DESFĂŞURAREA AUDITULUI FINANCIAR AL PROIECTULUI „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL-TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă desfăşurarea concursului de selectare a unei companii de audit sau auditor pentru auditul rapoartelor financiare din cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul tic din Republica Moldova”. Obiectivul auditului este expunerea opiniei profesionale privind veridicitatea rapoartelor financiare pentru perioada de activitate noiembrie 2012 – decembrie 2013.

Oferta de participare la concurs va conţine următoarele:

  • Denumirea ofertantului, adresa, persoanele şi telefoanele de contact;
  • Certificatul de înregistrare a întreprinderii (copia);
  • Licenţa (copia);
  • Descrierea companiei ofertante şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
  • Preţul serviciilor acordate;
  • Datele unei persoane de contact în cazul necesităţii unor date suplimentare sau comentarii referitor la informaţiile propuse (numele, prenumele reprezentantului companiei de audit,  funcţia, nr de telefon)

La concurs se admit auditorii, care au experienţă internaţională de cel puţin 3 ani.
Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit.
La efectuarea auditului o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare de management, care va include concluzia de audit privind:
a) rezultatele controlului;
b) propuneri referitor la îmbunătăţirea activităţii proiectului.

Ofertele participanţilor vor fi depuse în plicuri sigilate, într-un exemplar, în original, tipărit, semnat şi ştampilat pe adresa str.Armenească 13, MD- 2012, mun. Chişinău până la data de 9 ianuarie, ora 16:00.

Pentru informaţii suplimentare vizualizaţi Termenii de Referinţă sau vă puteţi adresa la numărul de tel. 022 54 25 56,+373 69 535228, sau prin e-mail: omoraru@prodidactica.md