CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU ORGANIZAREA LOGISTICĂ A VIZITEI DE STUDIU ÎN AUSTRIA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs prin cerere de oferte pentru selectarea unei companii, care să organizeze partea logistică a unei vizite de studiu în Austria, pentru 15 persoane, care va avea loc în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, cu sprijinul finaciar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC, în perioada 24-30 noiembrie curent.

Scopul proiectului este de a sprijini îmbunătăţirea calitativă a conţinutului şi procesului de învăţămînt în domeniul TIC în 6 instituţii pilot (colegii şi şcoli profesionale), contribuind astfel la sporirea calităţii cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale tinerilor specialişti din domeniul TIC. Acest lucru, la rîndul său, va oferi beneficiarilor noi oportunităţi de dezvoltare profesională şi va spori rata de angajare şi va reducere sărăcia.

Pentru organizarea logistică a vizitei, sunt invitate să participe toate companiile interesate de a asigurarea următoarele servicii:

 • transport
 • cazare
 • servicii de traducere (germană-româna, româna-germană)
 • program cultural

Responsabilităţile de bază ale compania selectate:

 • Asigurarea transportului local al participanţilor pe parcursul şederii în Austria
 • Asigurarea cu hotel a participanţilor în oraşul Viena pentru şase nopţi
 • Facilitarea traducerii română-germană şi germană-română,  traducătorul trebuie să fie cu dominciliu provizoriu sau permanent în Austria
 • Organizarea unui program cultural pentru timpul liber al participanţilor
 • Identificarea locaţiilor unde participanţii se vor putea alimenta

Modalitatea de aplicare:

Instituţiile interesate trebuie să transmită un dosar care va include:

 • CV-ul companiei
 • Oferta tehnică
 • Oferta financiară

 Termenul limită de depunere a ofertelor este 30 septembrie 2013, la adresaomoraru@prodidactica.md sau prin fax la nr. 022 54 41 99

Persoana de contact:
Octombrina Moraru
Coordonator proiect
Tel: 022 54 29 77, 022 54 25 56