CONFERINŢA DE BILANŢ A PROIECTULUI „COMUNITĂŢI ŞCOLARE ÎN ACŢIUNE: CREAREA CONDIŢIILOR DE PERSISTARE ÎN ŞCOALĂ A COPIILOR DIN FAMILIILE SOCIAL-VULNERABILE”

Pe 29 noiembrie curent, în localul Institutului Muncii, echipa Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a organizat Conferinţa de bilanţ a proiectului „Comunităţi şcolare în acţiune: crearea condiţiilor de persistare în şcoală a copiilor din familiile social-vulnerabile”, implementat în perioada 2010-2012 în 50 de şcoli din republică, în care activează cei mai mulţi copii aflaţi în dificultate materială.

La conferinţă au participat peste 70 de persoane: coordonatorii locali ai proiectului, formatori, experţi-consultanţi etc. Ministerul Educaţiei a fost reprezentat de dnele Liliana Nicolaescu-Onofrei, consilier al ministrului şi Eugenia Parlicov, consultant superior, care au salutat participanţii, felicitîndu-i pentru succesele înregistrate şi pentru dăruirea cu care au realizat educaţia nonformală a copiilor din satele Moldovei.

Dnele Varvara Colibaba şi Ana Coreţchi au participat în numele Fundaţiei Soros-Moldova, făcînd unele aprecieri ale impactului  Fondului de Urgenţă, creat de George Soros în perioada crizei economice mondiale şi ale importanţei rezultatelor calitative şi cantitative ale proiectului dat.

Programul Conferinţei a inclus prezentări detaliate ale bilanţurilor din proiect, efectuate, în primul rînd de dna Rima Bezede, directorul proiectului, dar şi de cîţiva coordonatori şi facilitatori din şcolile rurale. De asemenea, reflecţii pe marginea proiectului de intervenţie ca oportunitate pentru dezvoltarea educaţiei non-formale au fost trecute în revistă de coord. Viorica Goraş-Postică.

A fost lansată cartea cu experienţele de succes din proiect „Comunităţi şcolare în acţiune pentru educaţia non-formală”, editată într-un tiraj de 1200 de exemplare, care va fi donată la toate bibliotecile şcolare din învăţămîntul general-obligatoriu, recenzenţi: E. Parlicov, T. Repida şi V. Volcov.

Surpriza conferinţei a fost filmul „Cununile speranţei”, realizat de echipa de la OWH studio, director: V. Mărgineanu, care a sintetizat de o manieră deosebită rolul şi impactul proiectului în viaţa copiilor, a familiilor şi a comunităţilor locale, în ansamblu.

Atelierele Conferinţei au dezbătut următoarele probleme:

  • Asigurarea durabilităţii proiectului;
  • Dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de educaţie non-formală;
  • Educaţia non-formală versus formarea deprinderilor de viaţă.

Printre recomandările Conferinţei regăsim sugestii valoroase pentru diverşi actanţi educaţionali cu privire la sprijinirea copiilor din familiile defavorizate şi sporirea calităţii, diversificarea educaţiei non-formale ca perspectivă funcţională de îmbunătăţire a condiţiei lor de viaţă şi de afirmare a lor ca personalităţi în devenire.