CONSULTANŢĂ ÎN ELABORAREA PDŞ ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

img_47În perioada mai-iulie 2008, în cadrul proiectului CONSEPT, componenta Dezvoltare organizaţională, s-au desfăşurat activităţile de coaching / consultanţă pe teren.
Scopul implementării acestor activităţi a fost de a contribui la îmbunătăţirea Planurilor de Dezvoltare a Şcolii, prin asigurarea sprijinului şi asistenţei profesionale echipelor administrative.

În cadrul vizitelor realizate în cele 4 şcoli-pilot (ŞP Floresti, ŞP Marculesti, ŞP nr. 1 Cupcini şi ŞM nr.17 Glodeni), formatorii experţi au organizat sesiuni de consultanţă, în care s-au discutat şi actualizat aspectele teoretice şi  cerinţele faţă de elaborarea PDŞ. Fiecare echipă a prezentat, de asemenea, schiţa PDŞ care a fost îmbunătăţită considerabil pînă la data organizării vizitelor. Elaborarea cu succes a PDŞ a fost realizată în cadrul unor activităţi eficiente, organizate de echipe în propriile instituţii, care au contribuit la mărirea gradului de coeziune al grupului şi la formarea spiritului de echipă. Membrii grupului  de lucru din toate cele 4 instituţii-pilot au demonstrat interes şi implicare  eficientă, perseverenţă şi insistenţă în atingerea obiectivelor propuse.  În procesul consultanţei formatorii-experţi au oferit sugestii şi recomandări utile pentru fiecare schiţă prezentată a PDŞ. Pînă în momentul de faţă, o bună parte dintre componentele planurilor au fost definitivate, inclusiv  Misiunea, Viziunea, Analiza SWOT şi Analiza PEST.
La sfîrşitul lunii august urmează a fi organizate ultimele vizite, în cadrul cărora echipele vor avea ocazia să  prezinte  PDŞ elaborate şi să facă schimbările finale în acestea, conform  sugestiilor şi recomandărilor formatorilor.