CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI O NOUA DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ PENTRU GRĂDINIŢE ŞI CLASELE PRIMARE

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a editat Curricula de educaţie interculturală  pentru grădiniţe şi clasa I „Cultura bunei vecinătăţi” şi Caietul pentru elevi „Eu, familia mea şi vecinii”, în limbile română şi rusă. Lucrările sînt recomandate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova pentru pilotare, pe parcursul anului de învăţămînt 2014-2015, în 11 grădiniţe şi 13 şcoli din ţară, în special din localităţile în care locuiesc reprezentanţi ai diferitor etnii.

În total, peste 700 de copii învaţă cultura bunei vecinătăţi într-o manieră inovativă şi pragmatică, relevantă pentru trăirea paşnică şi civilizată alături de ceilalţi, diferiţi de ei.

Activităţile fac parte din proiectul „Educaţie interculturală pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat în parteneriat cu Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană, cu Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi cu Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina. Proiectul se desfăşoară în perioada 5 mai 2014 – 28 februarie 2015, cu un buget total de 48 de mii dolari SUA şi este realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene şi PNUD în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”. Un buget suplimentar pentru proiect, în sumă de 5175 de euro,  este oferit de Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj.

Scopul proiectului constă în ameliorarea dialogului intercultural şi promovarea diversităţii culturale la nivel local şi regional, prin intermediul cooperării eficiente între instituţiile guvernamentale şi societatea civilă de pe ambele maluri ale rîului Nistru, inclusiv prin promovarea disciplinei opţionale „Cultura bunei vecinătăţi”.

Cooperarea dintre instituţiile educaţionale de pe ambele maluri ale Nistrului, cu experţii din Suedia şi Ucraina contribuie la edificarea unui dialog social constructiv şi o mai bună înţelegere între reprezentanţii diverselor etnii, întru sporirea încrederii şi promovarea toleranţei în regiune. Astfel, se creează nişte practici de succes, care ulterior vor putea fi uşor extrapolate şi diseminate în întreg spaţiul educaţional din Republica Moldova.

210_1 210_2 210_3 210_7 210_5 210_6