CURRICULA OPŢIONALE APROBATE DE CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM DE PE LÎNGĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

În atenţia cadrelor didactice şi manageriale din învăţămîntul preuniversitar:
Curricula opţionale aprobate de Consiliul Naţional pentru Curriculum
de pe lîngă Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Echipa de formatori şi experţi ai  Centrului Educaţional PRO DIDACTICA  a valorificat materialele editate de Centru pe parcursul ultimilor ani şi a propus spre implementare la diferite cicluri de învăţămînt, de la grădiniţă pînă la liceu, următoarele curricula:

  • Cultura bunei vecinătăţi (ro-ru)
  • O oră pentru lectură
  • Citind învăţ să fiu
  • Să ne cunoaştem mai bine. Educaţie interculturală prin intermediul literaturii etniilor conlocuitoare în R. Moldova (română, ucraineană, rusă, găgăuză, bulgară) (ro-ru)
  • Educaţie pentru toleranţă
  • Educaţie pentru dezvoltarea comunităţii
  • Educaţie pentru echitate de gen şi şanse egale
  • Să învăţăm a gîndi şi a acţiona strategic
  • Integrare europeană pentru tine (ro-ru).

În acest sens, invităm cadrele didactice, care au participat la diferite programe de formare de la PRO DIDACTICA, să utilizeze donaţiile personale, dar şi pe cele din bibliotecile şcolare în predarea-învăţarea de calitate a unor discipline opţionale inedite, care răspund provocărilor lumii contemporane.
Curricula elaborate vor fi plasate atît pe site-ul centrului, cît şi al Ministerului Educaţiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *