CURS E-LEARNING MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE INTERVENŢIE

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în colaborare cu Fundaţia poloneză „Educaţie pentru Democraţie”, începînd cu 1 octombrie  2012, lansează cursul de E-Learning Managementul proiectelor educaţionale de intervenţie. Invităm studenţii, masteranzii şi doctoranzii, cadrele didactice şi manageriale,  reprezentanţi ai sectorului nonguvernamental şi administraţiei publice locale, liber profesionişti şi întreprinzători etc. să se înscrie pentru instruire.

Scopul cursului: dezvoltarea competenţelor de elaborare, monitorizare şi evaluare a proiectelor educaţionale de intervenţie.

Obiective specifice:

  1. Familiarizarea cu conceptele cheie din domeniul dat;
  2.  Formarea unor abilităţi concrete de elaborare,  planificare, monitorizare şi evaluare a proiectelor educaţionale de intervenţie;
  3. Sporirea interesului pentru căutarea fondurilor extra-bugetare pentru soluţionarea unor probleme educaţionale stringente;
  4. Stimularea motivaţiei de implicare în scrierea şi implementarea de proiecte.

Programul cursului va acoperi problemele cheie din aria tematică a managementului proiectelor de intervenţie în  educaţie, inclusiv structura proiectului, cerinţele faţă de elaborarea componentelor acestuia, începînd cu analiza contextului şi analiza problemei şi terminînd cu evaluarea impactului şi calităţii proiectului.

Cursul va începe la 1 octombrie 2012 şi se va desfăşura pînă la 30 noiembrie curent,pe platforma de colaborare internaţională www.civicportal.org. Instruirea este gratuită, nu presupune prezenţă online la ore prestabilite. Participarea are loc  prin conexiunea pe platformă de cîteva ori pe săptămînă, la ore comode participanţilor pentru parcurgerea materialelor didactice oferite şi recomandate, participarea la sondaje, teste individuale, implicarea în discuţii pe forum şi elaborarea unu proiect individual.

Paricipanţii care vor pacurge integral temele şi vor prezenta proiectul elaborat vor fi evaluaţi şi vor primi certificate valabile în procesul de atestare a cadrelor didactice şi manageriale.

Doritorii de a participa la acest curs, sunt rugaţi să trimită un e-mail la adresaprodidactica@prodidactica.md pînă la data de 27 septembrie.