CURSUL OPŢIONAL „INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE” PROPUS TUTUROR LICEELOR

x1 Pe parcursul lunilor ianuarie-martie 2010, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA desfăşoară o campanie amplă de informare şi formare în domeniul integrării europene, în cadrul proiectului Educaţie pentru integrare europeană. Curs opţional pentru licee, sprijinit de Fundaţia SOROS-Moldova, derulat deja al treilea an. Aflat la ultima etapă, proiectul include repartizarea donaţiei de carte, constituite dinPracticum pentru elevi şi Ghid metodologic pentru profesori,şi realizarea de seminarii a cîte 6 ore academice, la care participă cîte 30 de profesori din fiecare raion.

Pe parcursul lunilor ianuarie-martie 2010, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA desfăşoară o campanie amplă de informare şi formare în domeniul integrării europene, în cadrul proiectului Educaţie pentru integrare europeană. Curs opţional pentru licee, sprijinit de Fundaţia SOROS-Moldova, derulat deja al treilea an. Aflat la ultima etapă, proiectul include repartizarea donaţiei de carte, constituite din Practicum pentru elevi şiGhid metodologic pentru profesori, şi realizarea de seminarii a cîte 6 ore academice, la care participă cîte 30 de profesori din fiecare raion.
Profesorii de istorie, de educaţie civică sau de geografie au posibilitatea să asiste la prezentarea detaliată a curriculumului şi a materialelor didactice suport, să dezbată conceptul metodologic al disciplinei, să simuleze secvenţial 1-2 lecţii, să se familiarizeze cu problematica integrării europene a Moldovei şi cu politica de vecinătate a Uniunii Europene. Obiectivul principal al activităţilor se rezumă la promovarea cursului opţionalIntegrare Europeană pentru tine, astfel încît, începînd cu anul viitor de studii, să fie predat şi învăţat în toate liceele.
Participanţii la seminarii au apreciat în mod repetat gradul sporit de aplicativitate al suporturilor didactice, caracterul inovativ al cadrului metodologic al disciplinei, concordanţa dintre obiective-conţinuturi-probe de evaluare şi, per ansamblu, calitatea materialelor elaborate.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
coordonator de proiect

x2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *