DRAGI CITITORI AI REVISTEI DE TEORIE ŞI PRACTICĂ EDUCAŢIONALĂ DIDACTICA PRO…!

Coperta_1-4Vă anunţăm că a văzut lumina tiparului ultimul număr din acest an al revistei – 5-6 (75-76), care are în atenţie diverse aspecte ale evaluării.

Materialele inserate în acest număr pun în discuţie şi alte subiecte de maximă importanţă pentru procesul instructiv-educativ:

parteneriatul educaţional (M.Braghiş-Carabagiu); competenţele de formare profesională iniţială a profesorilor de istorie (S.Musteaţă);  explorarea mesajului literar prin arta fotografică (M.Marin); mijloace de stimulare a motivaţiei elevilor pentru studiu (L.Caragi) etc. Probleme legate de eficientizarea învăţămîntului vocaţional de la noi au fost abordate în cadrul interviului realizat cu Pius Frick (reprezentantul oficial al  Fundaţiei LED în R.Moldova) şi al mesei rotunde desfăşurate cu participarea beneficiarilor proiectului CONSEPT.

De asemenea, Vă anunţăm că  abonarea la revistă pentru anul 2013 continuă. Abonamentele pot fi perfectate la oficiile distribuitorilor de presă: POŞTA MOLDOVEI, MOLDPRESA, PRESS INFORM-CURIER, USP-PRESA. Printre principalele subiecte ce vor fi abordate în paginile publicaţiei se numără: educaţie multilingvă, competenţa interculturală, educaţie pentru inovaţie, educaţie pentru cetăţenie democratică, atestarea cadrelor didactice, competenţa digitală, parteneriatul în educaţie etc.