ECHIPA DE FORMATORI AI CENTRULUI RĂSPUNDE SOLICITĂRILOR BENEFICIARILOR

În perioada ianuarie – martie 2013 în cadrul programului Serviciilor  la solicitarea beneficiarului au fost desfăşurate cursuri de perfecţionare pentru  cadre didactice şi manageriale din diverse instituţii de învăţămînt în cursuri complexe şi individuale, fiind certificate peste 300 de persoane:

  • LT „Elimul Nou” Chişinău  – Activitate de follow-up din cadrul Programului complex de formare continuă a cadrelor didactice
  • DGETS Soroca –  Activitate de follow-up din cadrul Programului complex de formare continuă a cadrelor didactice din învăţămîntul primar
  • DGETS Ungheni- Program de formare pentru cadrele didactice din învăţămîntul primar
  • Agence universitaire de la Francophonie – Didactica universitară: strategii interactive de predare- învăţare
  • Gimnaziul Floreni- Psihopedagogie şi didactica disciplinelor
  • DGETS Ungheni- Psihopedagogie şi didactici particulare
  • Gimanziul Bahmut, Călăraşi – Managementul schimbării
  • Liceul teoretic “Vasile  Alecsandri”, Chişinău –seminar Indicatori de evaluare a rezultatelor şcolare
  • Liceul “Petru Rareş” Orhei – seminar Formarea competenţelor de comunicare în baza sistemelor limbii
  • Colegiul de Medicină, Chişinău – seminar Tehnologii interactive pentru formarea competenţelor profesionale.

Programele complexe de formare continuă includ subiecte din diverse domenii: psihopedagogie generală, didactici particulare, tehnologii informaţionale, educaţie incluzivă, formarea competenţelor etc.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA aduce mulţumiri formatorilor, care s-au implicat cu succes în prestarea serviciilor: Ludmila Afteni, Viorica Goraş-Postică, Angela Grama-Tomiţa, Nina Mîndru, Daniela State, Sergiu Lîsenco, Raisa Gavriliţă, Olga Cosovan, Tatiana Cartaleanu, Mariana Marin, Bîrnaz Nina, Galina Filip.

Suntem disponibili în continuare pentru prestarea serviciilor la solicitarea cadrelor didactice şi manageriale, atît în incinta centrului, cît şi în teritoriu.