EDUCAȚIE PENTRU ECHITATE DE GEN ȘI ȘANSE EGALE

PUBLICAŢII 2007

Asigurarea echitatii de gen si a egalitatii de sanse a devenit unul din dezideratele majore ale timpului, chiar daca institutiile principale de socializare a individului (familia, scoala de toate nivelurile, mass-media etc.) vehiculeaza in continuare valori si principii tributare culturii patriarhale. Fiind un concept nou, in mare parte necunoscut in societatea noastra, subapreciindu-i-se impactul social.

Pentru a aplica cu succes respectivul deziderat in societate, este foarte importantsa se promoveze integrarea lui eficienta in procesul de invatamint, prin aceasta sigurindu-se implementarea unor politici educationale de gen.

(Loretta HANDRABURA, Viorica GORAS-POSTICA)