EDUCAȚIE PENTRU ECHITATE DE GEN ȘI ȘANSE EGALE

Asigurarea echității de gen și a egalității de șanse a devenit unul din dezideratele majore ale timpului, chiar dacă instituțiile principale de socializare a individului (familia, școala de toate nivelurile, mass-media etc.) vehiculează în continuare valori și principii tributare culturii patriarhale. Fiind un concept nou, în mare parte necunoscut în societatea noastră, subapreciindu-i-se impactul social.

Pentru a aplica cu succes respectivul deziderat în societate, este foarte important să se promoveze integrarea lui eficientă în procesul de învățămînt, prin aceasta asigurîndu-se implementarea unor politici educaționale de gen.

EDUCAȚIE PENTRU ECHITATE DE GEN ȘI ȘANSE EGALE

(Loretta HANDRABURA, Viorica GORAȘ-POSTICĂ)

echitate-de-gen