ELABORAREA RAPORTULUI DE AUTOEVALUARE ŞI A LUCRĂRII METODICE

La 24 noiembrie 2012,
formatorii Tatiana Cartaleanu şi Olga Cosovan au fost invitaţi la Făleşti,
pentru un training de o zi la subiectul
Elaborarea raportului de autoevaluare şi a lucrării metodice.
Programul trainingului a reperat cîteva momente-cheie ale problemei:
1. Actualizarea unor noţiuni şi termeni, în contextul elaborării raportului / lucrării.
2. Respectarea structurii recomandate a raportului.
3. Modalităţi de valorificare şi prezentare a propriei experienţe în raportul de autoevaluare / lucrarea de grad.
Centrul Educaţional PRO-DIDACTICA propune o formare similară şi altor grupuri de profesori interesaţi.