ETAPA DE FORMARE A FORMATORILOR LOCALI LA FINAL

etapa4Pe 27 martie curent a luat sfîrşit  etapa de formare a formatorilor locali în cadrul  subcomponentei “Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu” din proiectul„Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”. La ea au participat 785 de cadre didactice din licee, inclusiv şefii Centrelor Metodice din toate raioanele republicii. Activităţile de formare au fost efectuate de către o echipă de formatori naţionali, care au implementat un program de 24 de ore.

Acesta include o diversitate de subiecte, precum Managementul lecţiei din perspectiva asigurării caltăţii; Abordarea interdisciplinară a materiei de studiu; Strategii educaţionale axate pe formarea competenţelor;Organizarea învăţării din perspectiva educaţiei centrate pe elev; Evaluarea competenţelor şi participarea elevilor în procesul de învăţare independentă şi autoevaluare etc.

Profesorii încadraţi în procesul de formare au apreciat pozitiv impactul produs asupra dezvoltării lor  profesionale şi au menţionat necesitatea şi utilitatea seminarelor pe care le vor organiza ei înşişi în fiecare instituţie. Un indicator de calitate relevant este şi prezenţa de sută la sută la activităţile de formare din cadrul trainingului metodologic.
Participanţii la formare au beneficiat de un suport de curs, care conţine atît repere teoretice, cît şi fişe de lucru pentru activităţi practice. Pentru desfăşurarea activităţilor de formare în teritoriu, fiecare formator local a primit un CD cu versiunea electronică a suportului de curs şi altă informaţie utilă.

Programul de instruire pentru toate cadrele didactice de liceu din republică se va desfăşura pînă pe data de 10 mai curent.

etapa2 etapa3 etapa1 etapa5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *