EXPERIENŢE AVANSATE ÎMPĂRTĂŞITE KÎRGÎZILOR

Pe 27 noiembrie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a găzduit o delegaţie de oficialităţi şi manageri preşcolari din Kîrgîstan, interesaţi de reforma educaţiei timpurii în Moldova. Vizita de studiu are loc in cadrul proiectului Ministerului Educaţiei şi Tineretului „Educaţie pentru toţi. Iniţiative de acţiune rapidă” şi este coordonată de dna Larisa VÎRTOSU, consultant UNESCO-UNICEF, Moldova.

Principala problemă abordată a constat în descrierea experienţei PRO DIDACTICII, ca reprezentant al societăţii civile, în sprijinirea educaţiei de calitate din republică, pe de o parte, şi prezentarea rezultatelor componentei Proiectului „EFA FTI” de dezvoltare profesională a managerilor de grădiniţe, implementată recent, pe de altă parte. Doamnele Viorica POSTICĂ şi Rima BEZEDE au trecut în revistă succesele înregistrate, insistînd asupra specificului activităţilor de formare desfăşurate de PRO DIDACTICA şi relevînd aspecte importante sesizate de directorii de grădiniţe, ca rezultat al participării, inclusiv: originalitatea trainingurilor, consistenţa teoriilor prezentate; relevanţa studiilor de caz dezbătute, schimbul de experienţă valorificat etc.