FORMARE DE COMPETENŢE PRIN STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE

PUBLICAŢII 2008

La început de iulie, în plină activitate jubiliară a Centrului Educaţional PRO DIDACTICA – un deceniu de activitate – a ieşit de sub tipar o lucrare demult aşteptată de profesorii preuniversitari şi universitari „Formare de competenţe prin strategii didactice interactive”, elaborată de un grup de experţi-formatori:

Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Serghei LÎSENCO, Lia SCLIFOS.

Conceptele cheie dezvoltate în carte se prezintă ca unele de maximă actualitate şi utilitate: metode interactive de predare-învăţare-evaluare, competenţe de comuniсare, competenţe de scriere, competenţe de discuţie, competenţe de cercetare, jocuri didactice, strategii de formare / consolidare a comunităţii de învăţare şi atelierul, ca formă de prezentare a conţinutului, relevant pentru majoritatea ariilor curriculare.

Cartea a apărut într-un tiraj de o mie de exemplare, cu sprijinul financiar al Fondului SERVICII PENTRU DEZVOLTARE, Liechtenstein, şi este pusă în vînzare la preţul de 56 de lei exemplarul.