FORMAREA FORMATORILOR ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ADULŢILOR

173_copÎn timpul vacanţei de toamnă a elevilor, un grup de profesori din învăţămîntul liceal şi colegial au încheiat un program consistent de formare a formatorilor pentru educaţia adulţilor. Agenda trainingului a inclus analiza de necesităţi în domeniu; formarea comunităţii de învăţare; aspecte de pedagogie a adulţilor; principiile organizării activităţilor de instruire a adulţilor; tipuri de învăţare la adulţi; învăţarea experienţială; trainingul – formă prioritară în instruirea adulţilor; proiectarea unei activităţi de formare: cadrul ERRE, trasarea obiectivelor SMART; comunicarea formator-formabil, oferirea  feedbackului, tehnici  de dezvoltare a competenţei de comunicare la adulţi; proiectarea unei sesiuni de formare; tipuri de cursanţi;  utilizarea jocurilor în training; dificultăţi în training; debrifarea şi evaluarea unei activităţi de formare; instrumente de evaluare a programelor de formare; organizarea follow-up-ului; activităţi practice de formare a adulţilor.

Formatorii implicaţi au fost: Rima Bezede, Viorica Goraş-Postică, Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Livia State, Angela Grama-Tomiţă.

În evaluările finale, participanţii la training au afirmat că sesiunile organizate au prezentat abordări suficiente a domeniului de activitate, apreciind calitatea formării ca foarte bună. De asemenea, s-a relatat că seminarele organizate au furnizat cunoştinţe  şi au ajutat la formarea de competenţe profesionale, avînd impact asupra profesorilor , dar şi  asupra şcolii din care fac parte. Interacţiunea facilitată prin diverse metode a creat oportunităţi pentru discutarea problemelor locale.

Printre aspectele cele mai importante remarcate de cursanţi au fost: experienţa formatorilor, utilizarea eficientă a metodelor interactive, întrunirea profesorilor de la diverse instituţii cu experienţe interesante şi utile, ambianţa, confortul psihologic, suportul didactic oferit etc.

Faptul ca aproape sută la sută dintre formatorii certificaţi şi-au reiterat dorinţa de a se mai întîlni în programe similare la PRO DIDACTICA şi de a se implica în formări ulterioare  ne-a bucurat şi ne-a motivat să continuăm completarea grupelor de profesori pe aceeaşi direcţie, dar şi la alte programe anunţate pe site-ul: www.prodidactica.md, inclusiv la Clubul Paideia.
 
173_3 173_2 173_1