FORMAREA MENTORILOR DE GRĂDINIŢE LA PRO DIDACTICA

Echipa de formatori ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a început în 15 iulie formarea mentorilor în domeniul educaţiei timpurii, în baza Contractului semnat cu ministerul Educaţiei Nr. CQS-03/A.3.2.2a, în cadrul proiectlui „Parteneriat Global pentru Educaţie.” 104 specialişti din domeniu din 105  (tura 1) participă la cursurile de formare a mentorilor, reprezentîmd Centrele de mentorat create în republică pentru sprijinrea dezvoltării profesionale a cadrelor.

Obiectivele programului de formare a mentorilor se axează pe abordarea aspectelor fundamentale a problematicii mentoratului în educaţia adulţilor şi dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale din grădiniţe; pe operaţionalizarea activităţii mentorului prin oferirea de instrumente funcţionale de observare, consiliere, debrifare etc.

Activitatea de instruire a mentorilor se desfăşoară prin intermediul metodelor interactive, cu accent pe formare competenţelor profesionale de abordare echitabilă a tuturor actorilor educaţionali, de creare a unui mediu prietenos de învăţare/dezvoltare, inclusiv:

  • Competenţa de observare activă;
  • Competenţa de comunicare şi ascultare empatică;
  • Competenţa de consiliere psihopedagogică;
  • Competenţa de relaţionare şi  încurajare a dezvoltării personale şi profesionale;
  • Competenţa de autodezvoltare şi autoperfecţionare.

În acest cadru, promovăm mentoratul ca proces de învăţare în care se construieşte o relaţie reciprocă, bazată pe întrajutorare şi creştere, concentrată pe acordarea de suport profesional şi emoţional, prin care se stabilesc  ţinte profesionale, obiective dificile, experienţe provocatoare. Beneficiile vin nu numai din cantitatea sau calitatea cunoştinţelor, abilităţilor, ci mai ales din procesul ca atare de învăţare, construcţie şi dezvoltare personală.

Rezultatele finale ale programului includ formarea calitativă a 260 de educatori, manageri şi 40 de inspectori din domeniul educaţiei timpurii, cu perspectiva de implicare a acestora în oferirea serviciilor de mentorat la nivel local pentru fiecare cadru didactic.

165_4 165_1 165_3