ÎN ATENŢIA SPECIALISTULUI RESPONSABIL DE EDUCAŢIA TIMPURIE

Prin prezenta, Vă comunicăm că, începînd cu 18.06.2013, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA prestează servicii Ministerului Educaţiei din Republica Moldova pentru formarea mentorilor în domeniul educaţiei timpurii în baza Contractului No. CQS-03/A.3.2.2a, în cadrul proiectlui „Parteneriat Global pentru Educaţie.”

În acest  context, solicităm sprijinul Dvs. în difuzarea anunţului persoanelor care corespund criteriilor anexate şi care credeţi că au potenţiel de mentor. Persoanele selectate urmează să participe la cursurile de formare a mentorilor la Chişinău,  în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în una din perioadele: 8-12 iulie; 15-19 iulie; 22-26 iulie curent. Dvs. aţi propus o listă anterior Ministerului Educaţiei, dar procedura actuală solicită actualizarea acestora în baza formularelor şi a criteriilor anexate. Din fiecare Centru de mentorat se va selecta minimum o persoană, dar se încurajează şi participarea altor persoane din alte instituţii preşcolare. Numărul de persoane îl cunoaşteţi Dvs., dar va putea fi precizat şi la telefon.

Scopul proiectului „Parteneriat Global pentru Educaţie” este de a îmbunătăţi accesul, calitatea şi incluziunea în educaţia timpurie din Republica Moldova, inclusiv prin dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, capabile să aplice un curriculum centrat pe copil şi pe noile standarde educaţionale. Programul de formare a mentorilor se va desfăşura în baza metodelor interactive, cu accent pe formare competenţelor profesionale de abordare echitabilă a copiilor, de creare a unui mediu prietenos de învăţare/dezvoltare, axat pe nevoile fiecărui copil.

Pentru eliberarea de la locul de muncă sau pentru revenirea din concediu, se va emite Ordinul Ministerului Educaţiei. De asemenea, fiecare participant va primi certificat de formare, aprobat de Ministerul Educaţiei.

Termenul limită de expediere a formularelor completate – 1 iulie 2013, ora 17.00, pe adresa prodidactica@prodidactica.md sau prin fax la nr. 022 54 41 99

 

Director de proiect: Rima Bezede
Coordonator: Viorica Goraş-Postică
Asistente: Rodica Catareu, Vera Bubulici
Telefoane de contact: 022541994; 542556

Formular PGF 2013