În cadrul proiectului „PARTENERIATE PENTRU CALITATEA ŞI RELEVANŢA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA” se desfăşoară un studiu de evaluare a nevoilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale şi umane a instituţiilor de învăţămînt beneficiare

În perioada 21 martie – 25 aprilie 2016 în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” se desfăşoară un studiu privind evaluarea nevoilor de dezvoltare a capacităţilor instituţionale şi umane a instituţiilor de învăţămînt beneficiare. În urma acestuia se va proiecta un demers, care va contribui la îmbunătăţirea calificării cadrelor manageriale şi didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă educaţională modernă şi diversificată, adaptată la cererea pieţii muncii, centrată pe nevoile de dezvoltare a elevilor şi aliniată la standardele aferente de calitate.

parteneriateÎn acest context se aplică metode sociologice cantitative şi calitative, precum chestionarele, focus-grupurile şi interviurile. Amintim ca beneficiarii proiectului sînt 19 instituţii de învăţămînt profesional tehnic, în cadrul cărora la specialităţile IT învaţă 3068 de elevi (6,6 % din numărul total de elevi în instituţiile de învăţămînt vizate).
Studiul constă în cercetarea opiniilor mai multor actori educaţionali: elevi, cadre didactice şi manageriale. În cursul lunii martie, s-au aplicat chestionare on-line pentru elevi (540 răspunsuri) şi chestionare on-line pentru profesori (70 răspunsuri). Pe data de 21 martie, în cadrul Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) au avut loc două focus-grupuri cu cadre manageriale şi didactice, iar pe data de 25 martie, în incinta Centrului Educaţional Pro Didactica – alte două focus-grupuri cu elevi şi cadre didactice.

Concluziile preliminare ale evaluării relevă faptul că un ajutor susţinut a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic este vital, pentru ca acestea să reuşească să facă faţă cerinţelor în continuă schimbare faţă de profesiile din domeniul TIC. Un raport detaliat, care va include recomandări cu privire la dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi umane, va fi definitivat şi făcut public la sfîrşitul lunii aprilie.

262_1 262_2 262_3 262_4