INCLUSIV EU. O NOUĂ EDIŢIE A BULETINULUI ÎN SPRIJINUL INCLUZIUNII

Au apărut nr.2 şi 3 ale Buletinului informativ de educaţie incluzivă “Inclusiv EU”, editat de Centrul de Zi “Speranţa”, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, publicaţie ce îşi propune să promoveze incluziunea copiilor cu dizabilităţi din R.Moldova, deoarece, după cum opinează Lucia GAVRILIŢĂ, viceministru al Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului,  într-un interviu inserat în nr.2:“Incluziunea este foarte importantă…

Trebuie să se înţeleagă un lucru fundamental: copilul cu CES vine la şcoală, în primul rînd, pentru a se afla împreună cu alţi copii, pentru a căpăta abilităţi de comunicare, pentru a se simţi parte a societăţii. Incluziunea urmăreşte socializarea copilului. Acesta îşi poate creşte respectul de sine, poate dobîndi abilităţi care să-l ajute să devină un om activ în societatea noastră numai aflîndu-se între semenii săi. Un copil trebuie să înveţe nu pentru că e deştept, ci pentru că are acest drept, necondiţionat, în calitate de cetăţean. Toţi copiii sînt egali, toţi copiii trebuie să se bucure de viaţă”.

Din cuprinsul Buletinului nr.2:

  • V.COJOCARU, “O şansă pentru fiecare”
  • “Incluziunea copiilor cu CES în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din R.Moldova.” Proiect de concepţie”
  • “Restructurarea sistemului rezidenţial va aduce beneficii şi copiilor cu nevoi speciale care nu au fost în instituţii…”, interviu cu L.Gavriliţă, viceministru al Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului
  • N.CRISTEA, “Gimnaziul PRO SUCCES”
  • Glosar

Din cuprinsul Buletinului nr.3:

  • V. COJOCARU, “Centrul de Zi “Speranţa” – o lume unde dizabilităţile şi abilităţile devin posibilităţi”
  • G. COJOCARU, “Studiul “Situaţia copiilor cu dizabilităţi” din mun.Chişinău”
  • T. JALBĂ, “Mai puţine piedici – mai multe şanse”

T.VASIAN, “Practici de incluziune în cîmpul muncii”

inclusiv_eu3