INSTRUIRE LA DISTANŢĂ ÎN DOMENIUL MANAGMENTULUI PROIECTELOR EDUCAŢIONALE DE INTERVENŢIE

O echipă de formatori de la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a beneficiat de formare în domeniul elaborării şi facilitării cursurilor de instruire la distanţă, oferită de Fundaţia Educaţie pentru Democraţie din Polonia. Ca rezultat, am pilotat cursul Managementul Proiectelor Educaţionale de Intervenţie în perioada 01.10.2012 – 09.12.2012. Iniţial, au solicitat participarea la curs 178 persoane, pe portal s-au înregistrat 118 persoane, dintre acestea, în jur de 80 persoane accesau portalul cel puţin o dată pe săptămînă şi studiau cursurile propuse. Am primit lucrări finale – documente de proiecte – de la 49 de cursanţi, dintre aceştia 46 au întrunit condiţiile de elaborare şi au fost certificaţi.

Cursurile la distanţă a fost o noutate pentru o mare parte dintre participanţi. Au întîlnit dificultăţi la înregistrarea pe portal, o parte din ei nu au înţeles din prima algoritmul care trebuie urmat. Am intervenit cu explicaţii suplimentare deseori, prin mesaje electronice individualizate. Fiind o experienţă de pionierat, la marea majoritate a cursanţilor am remarcat probleme ce au ţinut de parcurgerea atentă a materialului, de rezolvarea testelor finale, dar şi de elaborarea proiectului final.

La finalul cursului, s-au expediat tuturtor absolvenţilor certificate electronice. S-au bucurat că certificatele sînt oferite de o organizaţie acreditată de Ministerul Educaţiei şi că acestea vor fi valabile în procesul de atestare a cadrelor didactice.

Proiectele prezentate la final denotă o pregătire elementară în domeniul dat, inclusiv motivaţia de a căuta surse de finanţare şi de a elabora proiecte de intervenţie, în mod individual, dar şi în echipă.

Experienţa dată va sta la bază stategiei E-learning a CE PRO DIDACTICA, care, sperăm, să devină una familiară pentru cît mai mulţi profesori din ţara noastră.

Viorica Goraş-Postică

Rodica Catareu