ÎNTRUNIRE DE FOLLOW-UP PENTRU VIZITA DE STUDIU ÎN GERMANIA

FUGERMANIAPe 28 iunie curent, cei 20 de participanţi la o vizită de studiu în Germania, desfăşurată pe parcursul lunii mai,  s-au reîntîlnit în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Subiectul abordat a fost consacrat metodelor de acţiune practică – explorarea, proiectul, jocul de rol, textul ghidat şi studiul de caz, precum şi rolului major al acestora în formarea profesională de calitate.

Proiectul, care ne-a oferit această şansă, este coordonat de Camera de Industrie şi Comerţ din Chişinău, responsabil: Aurelia Slănină, cu implicarea expertului reprezentant al Germaniei, dr. S. Korsoveţki, şi participarea invitaţilor de onoare S. Kitlinski şi dr. J. Bahr, coordonatori de la ZIG.

Cadrele didactice şi manageriale de la diferite instituţii de profil vocaţional s-au referit la ceea ce au realizat în şcoli, ca rezultat al achiziţiilor din timpul stagiului consistent în domeniul învăţămîntului profesional din Germania. Au fost împărtăşite experienţele personale şi profesionale valorificate la locul de muncă, inclusiv informaţii despre seminariile metodice, despre optimizarea curricula disciplinare din perspectiva introducerii pe larg a metodologiei de acţiune practică şi a majorării numărului de ore destinat pregătirii practice a elevilor şi studenţilor, dar şi convingerea că practicile pozitive din Germania cu privire la responsabilitatea maximă a întreprinderii pentru pregătirea specialiştilor merită a fi preluate şi implementate în mod creativ la noi.

Extinderea învăţămîntului dual la nivel universitar, propunerea unor regulamente de sporire a implicării angajatorilor/agenţilor economici în pregătirea specialiştilor calificaţi, căutarea de fonduri pentru proiecte de pilotare a practicilor avansate în domeniu, instruirea maiştrilor din întreprinderi în domeniul psihopedagogic au fost doar cîteva  idei de continuare a colaborării, pentru ameliorarea sensibilă a calităţii forţei de muncă de la noi.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Rima BEZEDE