ÎNVĂŢĂM CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI DIN CLASELE PRIMARE

230_copPe data de 25-26 august 2015, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, s-a desfăşurat un program de formare pentru învăţătorii care predau în clasa a II-a o nouă disciplină opţională, recomandată de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova –  „Cultura bunei vecinătăţi”.  Activitatea are loc în cadrul proiectului cu acelaşi titlu, finanţat de  Academia Folke Bernadotte din Suedia şi se realizează în perioadă iulie-decembrie 2015.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea relaţiilor dintre diferite regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv cu regiunea transnistreană, şi a educaţiei interculturale, prin introducerea unei noi discipline de cultură a bunei vecinătăţi, în baza cooperării organizaţiilor de stat cu societatea civilă din comunităţile multietnice. Cei peste 30 de învăţători au făcut un schimb util de experienţă cu privire la specificul predării-învăţării culturii bunei vecinătăţi în clasa a II-a (formatori: Daniela State şi Efimia Mustaţă), de asemenea au parcurs şi 2 module psihologice referitoare la soluţionarea de conflicte şi comunicarea interculturală eficientă, facilitate de expertul din Ucraina Irina Brunova-Kaliseţkaia.
Începînd cu anul 2013,  Societatea suedeză pentru Pace şi Arbitraj implementează acest proiect  în parteneriat cu  Asociaţia GPPAC (Parteneriat global pentru prevenirea conflictelor armate) şi a reţelei sale regionale în Europa de Est, cu sprijinul Institutului suedez şi PNUD-Moldova. Proiectul internaţional dat va contribui la educaţia pentru pace şi bună vecinătate în Ucraina şi în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană.
Disciplina „Cultura bunei vecinătăţi” a fost concepută de colegii din Ucraina, fiind implementată pe larg în mai multe regiuni, ulterior fiind adaptată la contextul Republicii Moldova şi începînd a fi pilotată anul trecut în clasa I.. Prin introducerea  acestei discipline în curriculumul la decizia şcolii, elevii se iniţiază în cultura păcii şi a bunei vecinătăţi, dezvoltîndu-şi respectul pentru drepturile culturale. Din această toamnă, disciplina se va preda în peste 30 de şcoli-pilot la peste 750 de copii de scoală primară de pe ambele maluri ale Nistrului, or, societatea moldovenească continuă a fi fragmentată politic şi cultural, cu regiuni izolate şi riscul de suspiciune crescînd destul de mult între diferite identităţi şi grupuri.  Învăţătorii vor mai participa şi la alte programe de formare în Chişinău, Comrat şi Tiraspol, facilitate de formatori-experţi din Moldova, Ucraina şi Suedia, fiind certificaţi în domeniul educaţiei interculturale.

Coordonator responsabil: Viorica Goraş-Postică
230_2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *