ÎNVĂŢARE PRIN COOPERARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI GÎNDIRE CRITICĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

257_1_copCentrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat, în perioada 9-11 februarie 2016, trainingul II din seria Gîndire critică pentru dezvoltarea competenţelor profesionale. Participanţii, cadre didactice delegate decîtevaşcoli profesionale din Republica Moldova, s-au concentrat de această dată asupra strategiilor de gîndire critică, menite să promoveze învăţarea prin cooperare, avînd în obiectiv formarea deprinderii de a lucra în echipă. Acest obiectiv este valabil atît pentru elevi, care vor activa la locul de muncă în varii contexte, cît şi pentru cadrele didactice implicate în proces. Trainingul s-a axat pe abordarea unor subiecte relevante: aspectele esenţiale ale învăţării prin cooperare, avantajele şi limitele învăţării prin cooperare, etapele de constituire a unui grup, sarcini pentru activitatea în grup, aplicarea taxonomiei lui Bloom la formularea sarcinilor, managementul activităţii în grup etc.

Depăşind faza lucrului demonstrativ în echipe, s-a discutat despre crearea, managementul,  evaluarea procesului şi a produsului muncii în comun, a comunicării dintre participanţi.
Aplicarea unui chestionar final, diferit de cel de evaluare finală obişnuit pentru acest gen de formări, a solicitat răspunsuri ce ţin de identificarea unor probleme legate de proiectare, organizare şi evaluare a lucrului de echipă. Răspunsurile – variate, dar corecte în esenţă – ne permit să conchidem că formabilii noştri au analizat şi au conştientizat dificultăţile, riscurile utilizării tehnicilor de lucru în echipă, alias ale învăţării prin cooperare. Sperăm ca cele asimilate de cursanţi vor ajunge şi la colegii lor, şi în sălile de studii.
Menţionăm interesul sporit al participanţilor pentru  aspectele puse în discuţie  şi  impactul acestora asupra edificării unei generaţii de tineri muncitori cu abilităţi de gîndire critică şi de lucru în echipă suficient de dezvoltate pentru a asigura o inserţie profesională de succes.

Rima BEZEDE,
coordonator de proiect

257_1 257_2 257_3