LANSAREA PROIECTULUI MOLDO-AUSTRIAC ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL-TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA

MR1Începînd cu luna decembrie 2012, în Republica Moldova se implementează proiectul „Îmbunătăţirea calităţii învăţămîntului vocaţional-tehnic în domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor/(TIC) din Republica Moldova”, coordonat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC.

Această iniţiativă moldo-austriacă este susţinută financiar de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării  Austriece pentru Dezvoltare.

Pe data de 31 ianuarie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA,  a avut loc masa rotundă de lansare a proiectului  “Îmbunătăţirea Calităţii  Învăţămîntului Vocaţional-Tehnic  în Domeniul TIC din Republica Moldova”. Acest eveniment a dat start activităţilor proiectului care vor contribui la armonizarea educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei muncii, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.

Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, reprezentată la eveniment de dl Gerhard Schaumberger, Şef al Biroului de Cooperare Tehnică a Austriei în Chişinău, a menţionat întreaga susţinere şi interesul deosebit faţă de implementarea acestui proiect. Drept impact major al activităţilor care urmează a fi implementate se aşteaptă creşterea calităţii cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale tinerilor absolvenţi de la specializările TIC din instituţiile vocaţional-tehnice din Moldova.

Printre participanţii la masa rotundă s-au numărat atît partenerii proiectului: reprezentanţi ai  Ministerului Educaţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei, Universităţii Tehnice a Moldovei şi ai companiilor  private în domeniu, cît şi echipe din cele cinci instituţii-pilot: Colegiul de Informatică din Chişinău, Colegiul Politehnic din Bălţi, Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul, Şcoala Profesională nr.5 din Bălţi şi Şcoala Profesională nr.6 din Chişinău.

Prezentările efectuate  în cadrul plenarei, de fiecare instituţie, au reliefat un potenţial organizaţional şi didactic avansat care urmează a fi valorificat, dar şi dificultăţi cu care se confruntă instituţiile din  învăţămîntul vocaţional-tehnic, inclusiv echipamentul învechit, neconcordanţa programelor cu ceea ce se solicită actualmente pe piaţa muncii din domeniul TIC.

În cadrul atelierelor organizate s-au discutat subiecte relevante scopului proiectului, inclusiv Curriculumul în domeniul TIC implementat în colegii şi şcoli profesionale, necesităţi curente ce ţin de formarea continuă a cadrelor didactice şi coerenţa între diferite nivele ale învăţămîntului (secundar profesional, mediu de specialitate şi superior), care pregătesc specialişti în domeniul TIC.

MR3 MR2