LANSAREA PROIECTULUI

Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor
pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile

În data de 30 noiembrie 2010 la agenţia de presă INFOTAG a avut loc lansarea proiectului: Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor
pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile.

Acest proiect este sprijinit financiar de Fondul de Urgenţă, creat de George Soros, prin intermediul Fundaţiei SOROS Moldova. Scopul proiectului constă în sprijinirea şcolilor din mediul rural prin crearea unor condiţii de frecventare a şcolii pentru copiii din familiile social-vulnerabile şi menţinerea motivaţiei acestora pentru învăţare şi dezvoltare, avind în vedere faptul că familiile din care fac  parte, sînt profund afectate de criză.

Şcolile implicate în proiect au fost selectate în baza unor criterii obiective şi relevante scopului proiectului. Selectarea s-a realizat în cîteva etape, cu implicarea activă a Direcţiilor Raionale de Învăţămînt, Tineret şi Sport şi a unei Comisii specializate. Un buget total  de 959 mii de dolari va fi repartizat la 50 de şcoli din ţară, în care învaţă cei mai mulţi copii, aflaţi în nevoie. Acest buget se axează pe două componente: prima (aproximativ 82% din buget) o constituie granturile pentru ameliorarea situaţiei materiale a copiilor în vederea menţinerii acestora în şcoală – donaţie pentru îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare, pe de o parte, iar pe de alta – sprijinirea activităţilor extracurriculare din aceste şcoli, reieşind din interesele şi necesităţile personale ale copiilor pentru integrarea socială de succes. Granturile se vor oferi în baza unor proiecte elaborate de echipe mixte de manageri, profesori, părinţi şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale. A II-a componentă (2,74 % din bugetul total)  se va axa pedezvoltarea potenţialului profesional al cadrelor didactice, care se vor implica în activităţile educative cu aceşti copii. Echipe alcătuite din 2 profesori (managerul responsabil de activitatea educaţională şi un diriginte) vor fi implicate în programe de formare de tip training.

Director de proiect: Rima Bezede
Coordonator proiect: Lilia Nahaba

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *