LISTA INSTITUŢIILOR SELECTATE PENTRU IMPLICARE ÎN CADRUL PROIECTULU „ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÎNTULUI VOCAŢIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

În baza analizei dosarelor, depuse în perioada  03.01.2012-16.01.2013, pentru participare la concursul lansat  de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC şi Ministerul Educaţiei, în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii  învăţămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, sprijinit financiar de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, vă anunţăm cele cinci instituţii selectate pentru implicarea în proiect:

  • Colegiul de Informatică din Chişinău
  • Colegiul Politehnic din Bălţi
  • Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul
  • Şcoala Profesională nr. 5, or.Bălţi
  • Şcoala Profesională nr. 6, mun. Chişinău

Proiectul se va desfăşura în perioada decembrie 2012- mai 2015 şi are ca scop armonizarea educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei muncii, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.