MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT – CENTRARE PE REZULTATE

ÎPCM_ 1012n perioada 11-15 octombrie 2010, o echipă de angajaţi ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Rima BEZEDE şi Tatiana MAZILO) a participat la un complex program de instruire Managementul ciclului de proiect – centrare pe rezultatele scontate. Activitatea a fost organizată de LED Moldova, cu participarea expertului internaţional Ruedi FELBER, reprezentant al organizaţiei elveţiene NADEL şi al Institutului Federal Elveţian de Tehnologii din Zurich.

De formare au beneficiat: Centrul de Formare Continuă al UTM, Reprezentanţa WinRock International în Republica Moldova, Programul PAS cu PAS şi, nu în ultimul rînd, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA – parteneri ai LED, echipe care posedă experienţe de succes în implementarea de proiecte internaţionale, cu impact vizibil, imediat şi de durată.
Programul de instruire a inclus următoarele probleme importante, care caracterizează în mod exhaustiv ciclul de viaţa al proiectului, axate pe eficienţă şi eficacitate:
·    ciclul managementului de proiect;
·    analiza deţinătorilor de interese/stakeholders;
·    identificarea şi analiza rezultatelor scontate şi a rezultatelor finite ale proiectului;
·    elaborarea arborilor problemelor şi ai obiectivelor;
·    cadrul logic al proiectului;
·    indicatorii de monitorizare şi evaluare a calităţii proiectului;
·    metodele de colectare a datelor pe parcursul monitorizării proiectului;
·    evaluarea proiectului pentru identificarea succeselor şi a lecţiilor învăţate, pentru formularea de recomandări în vederea optimizării fazelor ulterioare ale proiectului etc.
O zi a fost dedicată evaluării proiectului, menţionîndu-se că donatorii vor să cunoască şi să studieze în detalii rapoartele anuale de evaluare, acestea fiind mai importante, în ultimă instanţă, decît planificarea proiectului. Ele trebuie să fie clare şi concise, elaborate cu recurgerea la strategii multiple, cu argumente şi ilustraţii explicative, să conţină reflecţii ale învăţării critice.
Alternarea echilibrată a prezentării introducerilor teoretice şi a numeroase activităţi aplicative de grup, materialele consistente şi structurate foarte divers, oferite cu generozitate, au fost abordări metodologice importante ale trainingului. Traducerea din engleză în rom ână a fost realizată cu succes de translatoarele Elena BIVOL şi Eleonora RUSNAC, care au contribuit la formarea unei comunităţi de învăţare dinamice, orientată spre învăţarea reflexivă prin executare (learning by doing).
Exprimăm recunoştinţă reprezentanţilor donatorilor LED Moldova, în special coordonatorului pe ţară Chi PHAM, care înregistrează 3 ani de activitate investiţională la toate treptele de învăţămînt, inclusiv în centrele comunitare din grădiniţe şi şcolile din sistemul de învăţămînt profesional şi universitar-tehnic, pentru suportul în dezvoltarea resurselor umane şi organizaţionale din mediul educaţional şi antreprenorial din ţară.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Rima BEZEDE, Tatiana MAZILO

schema-managementPCM_105

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *