MASA ROTUNDĂ EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM

Pe 26 aprilie curent, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc un eveniment important dedicat unui concept nou pentru contextul Republicii Moldova: resurse educaţionale deschise (RED). La activitate au participat factori de decizie de la Ministerul Educaţiei, membri ai Coaliţiei pentru resurse educaţionale deschise în Moldova (13 instituţii de stat şi neguvernamentale),  reprezentanţi ai Direcţiilor Generale Educaţie, Tineret şi Sport, formatori ai centrului, dar şi profesori şcolari şi universitari interesaţi de problematica în cauză. Experţii din România, Ovidiu VOICU, director al Departamentului de politici publice al Fundaţiei pentru o societate deschisă din România, şi Nicolae CONSTANTINESCU, unul dintre autorii şi implementatorii cursului de introducere în RED şi în licenţe libere pentru profesorii din România, au prezentat experienţa internaţională şi practica românească la nivel preuniversitar şi universitar.

OSF (1)prodidactica-logo

Participanţii au dezbătut relevanţa RED pentru diferiţi actori educaţionali, au actualizat activităţile proiectului, continuînd campania de promovare a RED, inclusiv prin prezentarea documentului de sinteză Policy brief şi prin lansarea unui concurs al celor mai bune resurse educaţionale deschise, determinîndun acces mai bunla o educaţie deschisă. Impactulaşteptatestedezvoltareapracticilor utilizării şi  producerii REDîn Republica Moldova, cu scopul includerii acestora în politicile educaţionale existente şi viitoare.

Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sînt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate în mod liberde oricine, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri. Folosirea acestora în realizarea de programe publice constituie unul dintre principiile de bază ale bunei  guvernări: ceea ce este produs pe  bani publici ar trebui să fie disponibil publicului gratuit. La noi, activitatea de producere a RED este în  stadiu incipient, dar există importante oportunităţi pentru viitor. Reforma curentă în educaţie, realizată inclusiv cu sprijin internaţional, accentuează relevanţa competenţelor digitale şi TIC în domeniu (Strategia Educaţia – 2020, obiectivul 5: Pentru a mări eficienţa sistemului educaţional, extinderea şi diversificarea serviciilor educaţionale prin dezvoltarea oportunităţilor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor).

În acest context, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Institutul pentru o Societate Deschisă, în cooperare cu Programul de sprijinire a educaţiei al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, implementează proiectul Educaţia deschisă în Moldova: aici şi acum, în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016.  Scopul proiectului rezidă în a promova accesul publicului  interesat (cadre didactice, cercetători etc.) la finanţare transparentă  pentru crearea RED şi a conceptul de resurse educaţionale deschise, prin conştientizare, susţinere, iniţiere de parteneriate, ceea ce poate duce la asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi. Printre beneficiarii acţiunii se numără elevi, cadre didactice, instituţii, părinţi, studenţi, actori politici, instituţii publice, ONG-uri etc.

dr.hab., conf.univ. Viorica GORAŞ-POSTICĂ, expert proiect
Valeriu GORINCIOI, coordonator, director al Liceului Teoretic M. Sadoveanu din Călăraşi
Date de contact: vpostica@prodidactica.md
tel. 069366848