METODE DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ: VIZITĂ DE STUDIU ÎN GERMANIA

germania_1_1Primăvara curentă, un grup de 20 de profesori din Moldova, angajaţi în domeniul de calificare profesională a tinerilor, inclusiv în sistemul de învăţămînt vocaţional, au beneficiat de o vizită de studiu într-un stat lider pe plan european – Germania, cu civilizaţie şi cultură avansată a muncii, a disciplinei, a ordinii şi a vieţii, în general.

Proiectul dat a fost sprijinit de Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei şi coordonat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, în persoana Aureliei Slănină, cărora le exprimăm gratitudinea noastră. Sesiunile de formare s-au desfăşurat la un centru privat de formare continuă (MATOP), desprins din cadrul Universităţii din Magdeburg. Cele două module de instruire, unul organizat la Chişinău de expertul german dr. S. Korsovetzki, şi al doilea în Germania, facilitat de dr. J. Bahr, prof.dr. D. Ziems, dr. Gerke  ş.a., buni cunoscători ai metodologiei de calificare profesională – au avut ca obiectiv familiarizarea aprofundată, la nivel teoretic şi practic, cu metodele clasice ale sistemului vocaţional: explorarea, proiectul, textul ghidat, jocul de rol şi studiul de caz.

Programul consistent a avut, integral, caracter aplicativ.  Astfel, am putut studia didactica disciplinelor de calificare profesională, în mod comparativ; am implementat metode  eficiente de ultimă oră, în cadrul unor secvenţe de instruire; am asociat; ne-a fost stimulată curiozitatea şi motivaţia de învăţare; am  fost îndemnaţi să încercăm, să probăm fără frică, să oferim feedback, să monitorizăm în baza unor fişe  sau să chestionăm elevii într-o anchetă, la propria noastră alegere etc. Descoperirile făcute au depăşit cu mult orizontul nostru de aşteptare, adăugînd dimensiuni curioase şi nebănuite de noi, generate de libertatea exagerată în comportamentul tinerilor, disciplina greu de stăpînit, dar şi varietatea metodelor, a circumstanţelor şi a relaţiilor în procesul de învăţare din postmodernitatea germană.

Oraşul Magdebug, care ne-a găzduit pe parcursul a trei săptămîni, ne-a uimit prin vîrsta sa de peste o mie de ani, prin originalitatea arhitecturală a catedralei protestante medievale, prin curăţenia rîului Elba, care îl traversează, prin îmbinarea neobişnuită a edificiilor din timpul socialismului şi a celor postmoderne din ultimii 20 de ani, prin parcurile imense şi aerul curat.

Am explorat, am admirat construcţiile comunitare enorme şi numeroase, spaţiile reconfortante accesibile tuturor, în opoziţie cu construcţiile personale, pentru îmbogăţirea personală, care sînt atît de multe la noi, în Moldova, din care membrii comunităţii nu au absolut nimic. Monumente istorice păstrate de mai bine de un mileniu, punerea în valoare a oricărei etape istorice, inclusiv a celei comuniste au constituit lecţii valoroase pentru noi, care am asistat şi asistăm în continuare la acte de vandalism şi de indiferenţă dezastruoasă faţă de bunurile comunitare şi faţă de trecutul nostru. Programul cultural al stagiului profesional, de asemenea foarte consistent şi variat, ne-a oferit „o dată în viaţă” bucuria de a cunoaşte şi a savura splendoarea spaţiilor verzi întinse, generos colorate de Creator şi plăcut îngrijite de oameni, cărora le pasă mult de starea a ceea ce îi înconjoară, dar şi esteticul arhitectural al uzului cotidian funcţional şi decorativ din Berlin, Dresda, Potsdam, Magdeburg, Hamburg, Wolfsburg, Quedlinburg, Salzitter şi alte oraşe mai mici, fiecare avînd o carte de vizită memorabilă şi o pondere semnificativă în evoluţia sistemului de învăţămînt din Europa Centrală, care favorizează enorm dezvoltarea durabilă a economiei şi a culturii ţării celebrilor Goethe şi Luther.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Rima BEZEDE

germania_2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *