MODELE DE INTEGRARE: EXPERIENŢE DIN LETONIA, ESTONIA ŞI MOLDOVA

Silvia_copertaPe data de 19 aprilie 2013 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a organizat, în parteneriat cu Centrul pentru Iniţiative Educaţionale din Letonia şi Asociaţia de tineret ”Republica Deschisă” din Estonia, o masă rotundă cu genericul „Modele de integrare: experienţe din Letonia, Estonia şi Moldova”la care a  participatun grup de experţi din aceste ţări. Activitatea s-a desfăşurat în cadrul proiectului Rolul educaţiei în societăţile multiculturale: lecţii învăţate, implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova.

Evenimentul a avut drept scop: a) împărtăşirea experienţei şi prezentarea modelelor de integrare a minorităţilor etnice prin intermediul educaţiei, aplicate în Letonia şi Estonia; b) familiarizarea publicului cu lecţiile învăţate din schimburile de experienţă cu aceste ţări, privind o mai bună integrare socială a membrilor comunităţii, în efortul de consolidare a unei societăţi armonioase, precum şi c) elaborarea recomandărilor pentru ameliorarea politicilor educaţionale şi lingvistice din Republica Moldova.

Agenda mesei rotunde a inclus următoarele tematici:

  • Integrarea minorităţilor naţionale şi consolidarea coeziunii sociale în spaţiul multicultural
  • Modele de integrare prin educaţie: realizări şi dificultăţi
  • Identificarea modalităţilor de integrare  a minorităţilor naţionale în spaţiul multicultural. Recomandări

La eveniment au participat Ministrul Educaţiei – Maia Sandu, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Biroului Relaţii Interetnice, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutului de Politici Publice, Direcţiilor de Învăţămînt, Tineret şi Sport din Bălţi şi Taraclia; profesori universitari, manageri şcolari, onegişti etc.

Silvia_2